Försäljningsvillkor

Köpinformation:
AB Skruvat Reservdelar säljer produkter motsvarande originalkvalitet och reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Vi reserverar oss även för att de produktbilder vi visar på vår sida kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Informationen på skruvat.se tillhandahålls i informativt syfte och i befintligt skick utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften.

Konsumentköpslagen (privata kunder)

AB Skruvat Reservdelar tillämpar Konsumentköplagen (SFS 1990:932) och Distansavtalslagen gentemot konsumenter. Som konsument har du därmed alla de rättigheter som omnämns i dessa lagar. Vid eventuell försening av produkter så har du som kund rätt att häva köpet om den nya föreslagna leveranstiden inte godtas. Har förskottsinbetalning gjorts för en produkt som får försenad leverans så har du möjlighet att häva köpet och pengarna kommer att återbetalas inom senast 20 dagar.

Köplagen (juridiska personer)

AB Skruvat Reservdelar tillämpar Köplagen (SFS 1990:931) gentemot juridiska personer, dvs. näringsidkare. Som näringsidkare har du därmed alla de rättigheter som omnämns i Köplagen.

Ej försäljning till minderåriga

Skruvat.se säljer ej produkter till personer som ej fyllt 18 år då det strider mot allmänna riktlinjer kring distanshandel.

Falska beställningar

Vi polisanmäler alla falska beställningar och beställningar gjorda med stulna kortnummer. I varje sådant fall gör vi allt vi kan för att hjälpa Polisen i utredningsarbetet.

Garanti & Reklamationsrätt

AB Skruvat Reservdelar lämnar 1 års fabriksgaranti på alla varor om inget annat anges. Garantin innebär att vi byter ut eller reparerar trasig produkt inom 1 år om produkten ej skadats av handhavandefel. Som privatperson har du enligt konsumentköplagen 3 års reklamationsrätt under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället. Vi tillämpar alltid konsumentköplagen och vid en eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Konsumenten skall reklamera en felaktig vara inom skälig tid från denne märkt eller borde märkt felet.

Returer

Vid returer och reklamationer skall kund registrera dessa ärenden via vår Returwebb.

Hur ett returärende fungerar kan du läsa om nedan och på: Hur gör jag en retur?

Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Konsument (privatperson) bör använda den av AB Skruvat Reservdelar utsända retursedeln för retur av varan. Varan bör sändas in inom 14 dagar från registrering av returärendet. Vid retur av varan skall ordernummer, giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Om Skruvat har orsakat problemet står Skruvat för frakten. I annat fall ansvarar kunden själv för returfrakten. Saknas någon handling återsänds varan till kunden. Returer skall återsändas väl förpackade i enlighet med returinstruktionerna som erhålls i samband med anmälan av returärende. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Om du betalat mot faktura eller via direktbetalning så uppskattar vi om du har möjlighet att skicka oss clearingnummer och kontonummer för snabbast möjliga ärendehantering. Om du har betalat med kontokort sätter vi tillbaka pengarna på ditt konto. Återbetalningen sker i regel inom några dagar från det att Skruvat erhållit godkänd retur/reklamation och får senast ske 14 dagar från den dag då Skruvat tog emot varan enligt Distans- och hemförsäljningslagen.

Outlösta paket

Ej utlösta paket debiteras en avgift för att täcka Skruvats kostnader för frakt och administration. För ej uthämtade hämtpaket debiteras 250 kr inklusive moms. För ej uthämtade företagspaket, dragkrokar, däck och/eller fälgpaket debiteras 500 kr inklusive moms.

Ångerrätt

Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara vi har skickat till dig. Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Enligt 7 och 10 § i DHL börjar ångerfristen löpa den dag då du som konsument tar emot varan eller en väsentlig del av den. Enligt 4 § i denna lag gäller inte ångerrätten distansavtal om en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas. Vidare gäller ångerrätten endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Du har alltid rätt att häva din beställning om varan är slutsåld.

Vill du som konsument utöva ångerrätt rekommenderas du att kontakta AB Skruvat Reservdelar:s kundservice, företrädesvis via vår Returwebb. AB Skruvat Reservdelar förbehåller sig rätten att debitera självkostnadspris för saknade delar i de fall returen ej är komplett. AB Skruvat Reservdelar löser ej ut hämtpaket eller paket skickade mot postförskott. Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.

När du ångrat köpet ska du få tillbaka dina pengar snarast eller senast inom 14 dagar ifrån mottagandet.

Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Certifierade av Trygg E-handel

AB Skruvat Reservdelar är certifierade av Trygg E-handel, framtaget av bland andra Svensk Distanshandel (SDh) och Konsumentverket (KO). Trygg E-handel är en kvalitetsstämpel som visar att företaget är ett e-handelsföretag som ställer höga krav på sin webbplats och som vill driva e-handeln framåt i en positiv riktning. Avsikten med Trygg e-handel är att skapa klara, enkla och gemensamma riktlinjer för vad som gäller vid e-handel – både för konsument och för e-handlare. Bland annat garanterar vi att alltid besvara mail senast inom 48 h men oftast får du givetvis svar direkt. Läs gärna mer om villkoren för certifiering här.

Hantering av personuppgifter och sekretesspolicy

Läs med om vår hantering av personuppgifter och sekretesspolicy här.