Det räcker med att det blir varmare ute än 20 grader, för att en soligt parkerad bil ska bli farligt varm. Se därför till att aldrig lämna djur eller barn i en bil under sommaren.

31 grader i stillastående luft är kritiskt
Små barn kan få problem vid redan 31 grader om luften står stilla. Och det gör den definitivt i en parkerad bil. Barn är känsliga för överhettning/värmeslag eftersom de inte kan reglera kroppstemperaturen lika bra som vuxna. Därför hanterar barn varma klimat lite sämre än oss vuxna. Ju mindre barn desto känsligare mot värmeslag.
Om kroppsvärmen hos ett barn överstiger 40 grader kan barnet få svårt att andas och hjärtat kan till sist stanna.

Lika kritiskt för djur
En rask temperaturökning i en bil är också en stor risk för familjens djur. Vid temperaturer över 40 grader i en bil, är det direkt livshotande för en hund.