Undvik överraskningar när du hyr bil!

Läs kontrakten noga, när du hyr bil. Fråga också vad den totala kostnaden blir och kontrollera bilen innan du kör iväg.

Det är flera saker man ska tänka på när man hyr bil. Pris och villkor varierar mellan leverantörer och från land till land. Därför är det viktigt för din egen skull att läsa kontrakten noggrant innan du skriver på.

Som hyrestagare är det viktigt att du vet vad försäkringen täcker, pris per kilometer utöver inkluderade kilometer eller om bilen ska återlämnas med tom eller full tank. Det är inte ovanligt att det uppstår meningsskiljaktigheter i efterhand kring skador på bilens kaross.

Kom-ihåg lista
- Kontrollera priset noga.
- Läs kontraktet noga.
- Ta med körkort och betalkort när du ska hämta bilen.
- Kontrollera vad försäkringen täcker och storleken på självrisken vid skada. - Har du kreditkort kan det vara bra att ha en maxgräns inställd under hyresperioden.
- Om flera personer ska köra bilen måste du uppge detta i kontraktet. - Kontrollera vad för drivmedel bilen körs på och om bilen ska återlämnas med tom eller full tank.
- Fråga också efter en åtgärdslista ifall du får motorstopp eller bilen skadas. Vem som ska kontaktas och i vilken ordning.
- Se till att mätarställningen noteras på kontraktet vid ut- och inlämning.
- Kontrollera bilen noga vid både ut- och inlämning och se till att ev. skador dokumenterats.

Kontrakt och försäkring
Det är viktigt att ha ett skriftligt kontrakt. Allt som ändras i hyresavtalet ska stå med i kontraktet. En av de viktigaste sakerna är att kontrollera vad försäkringen gäller. Försäkringsvillkoren kan variera mycket mellan uthyrare och land. Ska du köra eller hyra i ett annat land kan du behöva teckna någon form av tilläggsförsäkring.

Förare
Åldersgräns för uthyrning kan variera från uthyrare och land. Ofta är gränsen 21 år, men det kan också kosta lite mer om du är mellan 21-25 år. Om ni ska vara fler som ska köra bilen, måste ni uppge namn på alla förare i hyreskontraktet.

Utlämning och återlämning
När du ska hämta ut bilen bör du tillsammans med uthyraren gå igenom bilen och se över ev. tidigare skador. Se till att dessa noteras på bilaga till kontraktet. Mätarställningen bör också noteras i kontraktet, både vid utlämning och återlämning. Vill du kunna köra bilen utomlands bör du kontrollera att uthyraren tillåter det.

Motorstopp och skador
Det är viktigt att veta vad du ska göra om bilen får motorstopp eller om bilen blir skadad. De flesta stora biluthyrare har t.ex. ett nödnummer som du kan ringa vid assistans.