Vad betyder varningslamporna på instrumentpanelen?

Hur vet du när du behöver stanna omedelbart, eller när kan du istället avvakta och köra vidare till verkstan?
Antalet varningslampor varierar från olika bilmodeller. Utseendet på varningslamporna hittar du enkelt i bilens instruktionsbok. Nedan finner du en snabb genomgång av de allra viktigaste symbolerna:

En viktig huvudregel
Om en röd lampa börjar lysa under körning betyder det att du behöver stanna omedelbart för att kontrollera felet. Lyser lampan orange, betyder det att du kan köra vidare till verkstan.

Motortemperatur

Om temperaturen på kylarvätskan är för hög på grund av för lite vätska I systemet eller vid fel på kylarfläkten kan denna symbol börja lysa. Om du fortsätter köra fastän motortemperaturen är för hög kan det orsaka stora skador på ditt fordon.
- Vad gör jag? Stanna tills nivån sjunker och transportera bilen till närmaste verkstad för en genomgång.

Oljetryck

Motorn har för lite olja eller motorn har tappat oljetryck. Om du väljer att fortsätta köra kan motorn få allvarliga skador.
- Vad gör jag? Stanna omedelbart, kontrollera oljenivån. Om nivån är på onormala nivåer, ring efter vägassistans.

Laddning

Om batteriets kapacitet sjunker till under 13 volt, lyser denna symbol. Det betyder att batteriet inte ät tillräckligt laddat. Generatorremmen kan ha gått sönder.
- Vad gör jag? Bilen behöver transporteras till en verkstad för att kontrollera elsystemet.

Service-lampa

En del moderna bilar har inte fasta serviceintervaller, men skall på service när bilens dator har registrerat att körsträckan eller liknande indikerar att det är dags. Symbolen betyder att det är dags för bilen att genomgå en service.
• Hur gör jag? Kontakta en verkstad och boka tid för service.

Säkerhetsbälte

Moderna bilar känner av vilka säten som en passagerare sitter på. På de säten en passagerare ej har satt fast sitt säkerhetsbälte lyser lampan för.
- Vad gör jag? Se till att alla passagerare har säkerhetsbälte på sig!

Bromsindikator

Denna lampa indikerar att det är något fel på bromssystemet. Det kan antingen vara för lite bromsvätska eller att någon av bromsarna är ur funktion.
- Vad gör jag? Kontrollera bromsvätskenivån och ta bilen till verkstan för kontroll.

ABS-systemet

Fortsätter denna lampa lysa efter det att du startat motorn, är det fel på systemet som skall se till att bilens hjul inte blockeras vid en kraftig inbromsning.
- Vad gör jag? Ta bilen till en verkstad för en översikt.

Antisladd-systemet

När denna lampa blinkar betyder det att bilens anit-sladdsystem har trätt i kraft för att stabilisera körningen och därmed motverka att bilen får sladd.
- Vad gör jag? Sänk farten och kör varsamt vid halt underlag.

Airbag / krockkudde

Lyser denna symbol betyder det att det uppstått något fel på bilens körsensorer, krockkudden eller tillhörande elkablar. Det kan innebära att krockkudden inte löser ut sig vid kollision.
- Vad gör jag? Transportera bilen till en verkstad för felsökning.

Motorfel

Denna symbol indikerar på motorfel. Bilen går gärna automatiskt ned i ett så kallat nödprogram för att motorn skall undvika överbelastning.
- Vad gör jag? Transportera bilen till en verkstad för översikt.

Bromsbelägg

En elektrisk sensor som är fäst vid bilens bromsar ger en signal om att bromsbeläggen är slitna och behöver bytas.
• Vag gör jag? Se till att bromsbeläggen byts ut.

Däcktryck

En del bilmodeller har ett system som övervakar lufttrycket i däcken. Om denna symbol tänds innebär det att lufttrycket är för lågt eller att däcken fått punktering.
- Vad gör jag? Kontrollera lufttrycket.
Bränsle

När denna symbol börjar lysa betyder det att bränslenivån är låg.
•- Vad gör jag? Se till att tanka i mer bränsle.

Dieselpartikelfilter

Denna symbol indikerar att det partikelfilter som skall fånga upp utsläpp på en dieselbil är på väg att bli igensatt.
- Vad gör jag? En längre bilfärd i något högre hastighet rensar vanligtvis filtret. Om problemet kvarstår, kontakta en verkstad.
Spolarvätska

När denna symbol börjar lysa är det dags att fylla på med spolarvätska.
- Vad gör jag? Se till att fylla på med spolarvätska.

Dimljus

Dimljuset skall enbart användas i de fall det är dimma, kraftigt snö- eller regnväder där sikten är sämre än ca 50 meter. Ovanstående symbol visar att lampan är tänd.
- Vad gör jag? Använd endast dimljus i de fall vädret orsakar dålig sikt. Dimljus kan i annat fall blända dina medtrafikanter.

Parkeringshjälp

Symbolen visar på att avståndsvarnaren baktill på bilen är inkopplad. Den ger ifrån sig ett pipande ljud när bilen närmar sig ett hinder.
- Vad gör jag? Se till att hålla avstånd från eventuella hinder när du parkerar.

Farthållare/cruise control

Symbolen visar att farthållaren är aktiverad.