Vad ska du göra vid trafikolyckor?

Säkra olycksplatsen, skaffa översikt, meddela räddningstjänsten och påbörja hjälparbete.

Alla som är inblandade i eller kommer i kontakt med en trafikolycka är skyldiga till att stanna och hjälpa personer och djur som kommit till skada. Denna skyldighet gäller också för alla andra som kommer till olycksplatsen och den som bevisligen har passerat eller åker förbi utan att hjälpa till, kan i yttersta fall straffas med fängelse.

Så här ska du gå tillväga vid en trafikolycka med personskada
- Stanna, se till att du står säkert, skaffa översikt.
- Stanna bilen på bra avstånd från olycksplatsen. Tänk på att utryckningsfordon ska få plats att komma fram så lätt som möjligt. Slå på varningsblinkers direkt. Din bil kommer på så sätt fungera som en vägspärr och varning för andra. Du kan också stanna och parkera på så sätt att du kan lysa upp olycksplatsen om det är mörkt ute.
- Ta på dig reflexväst så att du syns bra. Din egen säkerhet går framför andras och vad skulle vara värre än att den som försöker rädda andra också blir skadad. Lägg den i bilen så att du kan nå den medan du sitter i förarsätet.
- Säkra olycksplatsen. Om ingen har tagit ledningen, så gör du det! Sätt någon i arbete med att se till så att inga andra bilar blir inblandade genom att stanna trafiken och sätta ut varningstriangel. Om någon redan tagit ledningen, lyssna och ta emot direktiv för vad du ska göra. Få bort skadade från uppenbara faror och stänga av bilarna som varit involverade i olyckan.

Skaffa dig bra överblick och larma!
Var är olyckan? Hur många är skadade? Hur många bilar är inblandade? Ring SOS alarm på 112. Det viktigaste är att uppge en så korrekt position som möjligt. Operatören på SOS alarm kommer vägleda dig genom att ställa frågor. Försök att hålla dig så lugn som möjligt!

Ge livräddande första hjälpen
Tänk ABC, där A står för Airways (Fria luftvägar), B för Breathing (andas personen) och C för Circulation (blodcirkulation).
Patienter som ropar på hjälp är vid medvetande. Koncentrera dig först på de som inte ger några ljud ifrån sig. Säkra luftvägar genom att luta huvudet försiktigt bakåt. Andas patienten, lägg personen i ett stabilt sidoläge eller se till att någon kan hålla huvudet lätt bakåtböjt om det inte är möjligt att flytta på personen. Även på en varm sommardag börjar nedkylningen av kroppen direkt, vilket snabbt minskar chansen att överleva. Se till att inblandade personer håller sig varma, använd filtar och kläder.

Om patienten inte andas, påbörja hjärt- och lungräddning med 30 kompressioner följt av två inblåsningar i mun. Du ska inte blåsa hård, men se till att bröstkorgen reser sig. Kom ihåg att hålla för näsan på personen som du ger hjärt- och lungräddning. Det är viktigt att tänka på rytmen. Ironiskt nog verkar låten ”Stayin Alive” med Bee Gees ha ett bra tempo för kompressionerna.
Se till att någon kan byta av dig i komprimeringsjobbet, eftersom detta är en fysiskt krävande uppgift. Prata med varandra runt patienten och ge varandra tydliga besked om ni är fler som jobbar med samma person. Försök vara lugn och kom ihåg att avsikten med hjärt- och lungräddning är att säkra cirkulationen av syre och blod i kroppen, inte att personen plötsligt ska ”vakna”.

Fortsätt med första hjälpen tills räddningspersonal är på plats och tydligt meddelar att dom tar över arbetet.

Så här gör du vid trafikolyckor utan personskada
- Sätt på varningsblinkers.
- Ta på dig reflexväst, din egen säkerhet går först.
- Säkra olycksplatsen med bland annat varningstriangel.
- Ring 112 och meddela vad som hänt.
- Skriv upp namn och telefonnummer till vittnen.
- Ta bilder på skadorna.
Om möjligt:
- Mät avstånd till skyltar, trottoarer och liknande.
- Mät hur bred vägen är.
- Mät längd på ev. bromsspår.
- Flytta fordonen så att ev. annan trafik kan passera.

De som är inblandade i en trafikolycka är skyldiga att uppge namn, adress och registreringsnummer på fordonet. Om bilen är hyrd eller lånad, ska också ägarens namn och adress uppges.