Vem bär ansvaret vid en bilolycka?

Det kan vara svårt att ta reda på vem som är skyldig till vad, efter en bilolycka. Här har vi listat några snabba tips att tänka på om olyckan skulle vara framme.

Minnet är kort och inte alltid så gott! Därför är det viktigt att ha bra med bevis från olyckstillfället. På olycksplatsen, ta kort på både ditt fordon och på bilen/föremålet du krockat med.


För att skuldbelägga ena parten för en olycka ska:
- Föraren ha uppträtt oansvarigt.
- Föraren brutit mot trafikreglerna.
- Fordonet blivit drabbats av ett tekniskt fel.


Om båda parter t.ex. har brutit mot trafikreglerna eller kört oansvarigt, delas ansvaret för olyckan. Vid de tillfällen man inte kan bevisa vem som är skyldig, så står vardera part för sina egna kostnader. Du kan också bli skyldig till en olycka även om fordonen inte fysiskt rört vid varandra. T.ex. om du kört på ett oförsiktigt sätt och på så sätt tvingat en annan bil av vägen.


Skruvat.se – bra bildelar till skruvade priser. Läs mer här.