Viktiga parkeringsregler att ha koll på

Förvirrad över parkeringsreglerna? Här är några som du bör hålla koll på för att undvika böter.

- Fordonet ska placeras enligt anvisningarna på skylt eller markering, och innanför uppmärkta linjer på vägen.
- Det är alltid förbjudet att parkera på trottoaren.
- Du måste stanna/parkera minst 10 meter innan en korsning eller övergångsställe. Avståndet mäts från den punkt där fordonet börjar, till den punkt där den korsande körbanans närmaste ytterkant börjar. Eller i de fall med övergångsställe, så mäter man avståndet från fordonet fram till skylten för övergångsstället.
- Föraren eller ägaren av fordonet har undersökningsplikt för vad som sker på platsen man parkerat på. Man har 24 timmar på sig att rätta sig efter nya parkeringsbestämmelser när t.ex. en ny skylt har satts upp.
- Vid avgiftsbelagt parkering ska betalning ske direkt efter att man parkerat.
- Kvittot/P-lappen för avgiften ska placeras väl synligt. Sätt gärna en hållare på insidan av vindrutan, så att du inte riskerar att lappen blåser iväg när du t.ex. stänger bildörren.


Skruvat.se – bra bildelar till skruvade priser. Läs mer här.