Skruvat.se

ANVÄNDARVILLKOR KUNDER

Dessa användarvillkor (nedan ”Användarvillkor Kunder”) gäller för kunders (nedan Kund) köp av varor från AB Skruvat Reservdelar (org.nr.556605-7336 nedan Skruvat.se) och från Skruvat.se:s nätbutik (nedan Webshopen). Villkoren avser såväl fysisk person (nedan Privatkund) som juridisk person (nedan Företagskund). Genom att registrera ett kundkonto på Skruvat.se:s webbsida (nedan Min sida), antingen av Kunden själv i samband med beställning eller av Skruvat.se i samband med Kundens beställning godkänner Kund vid var tid gällande Kundvillkor för Webshopen och ett bindande avtal uppstår mellan Kunden och Skruvat.se. Skruvat.se har rätt att ensidigt ändra ”Användarvillkor Kunder”. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade villkor har meddelats Kund genom att ha hållits tillgängliga på Skruvat.se:s webbsida www.skruvat.se (nedan Webbsidan). Kopia av vid var tid gällande Kundvillkor sänds även till Kunden senast vid leverans av Varan.

För att kunna registrera Min sida måste Kund vara 18 år eftersom Skruvat.se inte säljer varor eller tjänster till person under 18 år. Genom att registrera Min sida intygar Kund att de uppgifter som Kund lämnar om sig själv är sanna och riktiga. Min sida är personlig och varje Kund får således bara skapa ett konto. Det är inte tillåtet att ange eller använda annan persons e-postadress.

I samband med registrering av Min sida väljs ett lösenord. Kund ansvarar för att lösenord till Min sida förvaras säkert, inte ges ut till någon annan och inte kommer i orätta händer. Om Kund glömmer lösenordet kan Kund beställa ett nytt. Om Kund misstänker att lösenordet har missbrukats, ska Kund kontakta Skruvat.se som kan spärra lösenordet och ge Kund ett nytt.

På Webbsidan finns funktioner som gör det möjligt för Kunder att ta del av Skruvat.se:s erbjudanden om bildelar och verkstadstjänster. Skruvat.se kommer ständigt att försöka förnya och förbättra Webbsidan och förbehåller sig rätten att lägga till, förändra och ta bort funktioner.

Skruvat.se reserverar sig för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser på Webbsidan.

Du uppmanas härmed att läsa igenom ”Användarvillkor Kunder” och spara/skriva ut dem. Du benämns i dessa ”Användarvillkor Kunder” som du eller Kund/en.


1. ANVÄNDNING AV KUNDUPPGIFTER FÖR MARKNADSFÖRING

2. UPPSÄGNING OCH RADERING AV MIN SIDA, HÄVNING VID AVTALSBROTT

3. SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR

3.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar
5.2 Beställning av bildelar
3.3 Leverans och Outlösta paket
3.4 Priser
3.5 Garantier
3.6 Returer och reklamationer
3.6.1 Ångerrätt
3.6.2 Lagstadgad reklamationsrätt
3.6.3 Användning av Skruvats Returwebb
3.6.4 Återbetalningar
3.6.5 Transportskada/ Felleverans

4. BETALNING

5. SKRUVAT.SE:S RÄTTIGHETER OCH INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN

6. SUPPORT OCH TILLGÄNGLIGHET

7. ANSVARSBEGRÄNSNING

8. ÄNDRING AV VILLKOR

9. FORCE MAJEURE

10. ÖVERLÅTELSE

11. KONTAKTUPPGIFTER

12. TVIST

13. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER1. ANVÄNDNING AV KUNDUPPGIFTER FÖR MARKNADSFÖRING

Genom att registrera sig som kund eller skriva upp sig för nyhetsbrev godkänner kund Skruvats användarvillkor och samtycker därmed till att ta emot marknadsföring och information via e-post, SMS och telefonsamtal - från Skruvat.se och/eller partners till Skruvat.

Skruvat kommer att använda de uppgifter som kund lämnat i marknadsföringssyfte, dels av Skruvat.se och Skruvats partners, för att delge kund om sådana nyheter och kampanjer som Skruvat tror att kund kan vara intresserad av. Därmed kan kunds uppgifter även bli behandlade av Skruvats partners.

Skruvat samarbetar med noggrant utvalda partners:
- Skruva tryggt, produktförsäkring för dina bildelar.
- Criteo, retargeting plattform som gör att du som kund får annonser från Skruvat om du varit inne på Skruvat.se.

Skruvat kan byta samarbetspartner från en tid till en annan, utan att behöva meddela kund.
Kund kan närsomhelst avanmäla sig från nyhetsutskick från Skruvat via Min sida eller genom att följa en e-postlänk som följer med nyhetsutskicken. På samma sätt som för Skruvat.se:s nyhetsbrev har Kund rätt att tacka nej till utskick från Skruvats partners, vilket Kunden gör genom att sända ett e-postmeddelande eller ringa till den aktuella partnern som kunden fått nyhetsutskicket från.


2. UPPSÄGNING OCH RADERING AV MIN SIDA, HÄVNING VID AVTALSBROTT

Genom att registrera Min sida ingår Kund ett avtal med Skruvat.se om att nyttja de funktioner som finns på Webbsidan, nämligen Webbshopen. Kunden kan när som helst själv radera sin Min sida genom att kontakta Skruvat.se:s kundtjänst.

Om Kund bryter mot ”Användarvillkor Kunder”, exempelvis genom att inte inkomma med betalning för beställd Vara i tid, äger Skruvat.se rätt att säga upp avtalet med Kund och stänga av Kund från vidare beställningar via webbshopen. En uppsägning innebär att Min sida inaktiveras. Det kan även medföra att Kunden blir skadeståndsskyldig.

Om en överträdelse av Användarvillkor Kunden utgör ett brott kan Skruvat.se komma att polisanmäla överträdelsen. Skruvat.se polisanmäler exempelvis alla falska beställningar och beställningar gjorda med stulna kortnummer och gör allt man kan för att hjälpa Polisen i utredningsarbetet.

Skruvat.se har rätt att häva avtalet helt eller delvis med omedelbar verkan om Kunden begår väsentligt brott mot villkoren under ”Användarvillkor Kunder” och rättelse inte vidtagits inom fjorton (14) dagar från den Skruvat.se:s skriftliga påpekande härom. Som väsentligt avtalsbrott betraktas varje åsidosättande av de skyldigheter som åvilar Kund under ”Användarvillkor Kunder”.

Om Skruvat.se inte kan lämna meddelande till Kund på grund av att Kunden inte uppdaterat sina kontaktuppgifter eller lämnat felaktiga uppgifter, kan Skruvat.se utan föregående meddelande inaktivera eller stänga tillgången till Min Sida och helt eller delvis stoppa leveransen av Varor.3. SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR

3.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar

Skruvat.se säljer via Webbsidan nya bildelar till de flesta bilmärken. Affärsmottot är ”Bra Bildelar till låga priser”. Sortimentet spänner över alla produktområden och Skruvat.se samarbetar med ledande europeiska leverantörer i strävan efter att ge dig som kund den bästa kvalitén till det bästa priset. Skruvat.se samarbetar vidare med de största bankerna och de ledande betalningsväxlarna för att garantera dig en säker köpupplevelse på Webbsidan. Genom att samarbeta med några av Europas ledande logistikföretag kan Skruvat.se sedan säkerställa snabba leveranser från lager hem till kund.

3.2 Beställning av bildelar

Genom att registrera Min sida bekräftar Kund att denne har läst ”Användarvillkor Kunder”. Genom att göra en beställning av bildelar via Webbshopen bekräftar Kund vidare att denne har läst produktinformationen om de bildelar som Kunden beställer (nedan Varorna). Kunden är också införstådd med att Skruvat.se strävar efter att lämna så fullständig information om Varorna som möjligt men att bilderna av Varorna som erbjuds till försäljning på Webbsidan kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel, varför dessa bilder inte har någon bindande verkan gentemot Skruvat.se.

Beställning görs enbart via Webbsidan. Kundens beställning utgör ett anbud till Skruvat.se att köpa en Vara. Alla beställningar bekräftas genom en orderbekräftelse (nedan Orderbekräftelsen) att Skruvat.se accepterar Kundens anbud. Bindande avtal anses ingånget när Skruvat.se skickar Orderbekräftelsen till Kunden. Skruvat.se är inte skyldigt att leverera varor som inte har bekräftats i en Orderbekräftelse. I Orderbekräftelsen framgår vad Kund har beställt och detaljer rörande beställda Varor. De uppgifter som Kund angett i beställningen kommer även att framgå av Orderbekräftelsen och Kund ombeds kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt skall Kund omedelbart kontakta Skruvat.se och meddela detta.

Skruvat.se förbehåller sig rätten att vägra att fullfölja en beställning om uppgifterna som Kunden har angett om sig själv eller leveransadressen är felaktiga eller ofullständiga, inte har fullgjort betalning för Varor inom utsatt tid eller om Kunden på annat sätt har brustit i sina åtaganden under ”Användarvillkor Kunder”, enligt punkt 11 i dessa villkor.

Information som lämnas av Skruvat.se tillhandahålls i informativt syfte och i befintligt skick utan garantier av något slag, inklusive, men inte begränsat till garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften.

3.3 Leverans och Outlösta paket

Vid beställning får Kund under produktinformation även leveransinformation, exempelvis ”Beställningsvara, Skickas inom 3-6 dagar”. Om Skruvat inte kan leverera inom avtalad tid ska kunden informeras utan dröjsmål, om anledningen till förseningen och därefter meddelas om en ny leveranstid. Kunden kan då ha rätt att häva köpet utan kostnad, om leveranstiden varit väsentligt mycket länge. Kund meddelas via e-post.

Kunden förbinder sig att vid beställning ange fullständig och korrekt leveransadress. Skruvat.se ansvarar ej för utebliven eller sen leverans på grund av ofullständigt eller oriktigt angiven leveransadress.

Efter utfärdad Orderbekräftelse har Skruvat.se ingen skyldighet att rätta, komplettera eller ändra leveransadressen. Skruvat.se har valt att betala en del av fraktkostnaden och alltid erbjuda fasta priser för att göra det enkelt för Kund. Information om leveranssätt finns på Webbsidan www.skruvat.se/Shipping I vissa fall skickas Varorna direkt från Skruvat.se:s leverantörer varpå Skruvat.se använder deras logistikpartners. Efter mottagen Orderbekräftelse kan Kunden, på egen risk, begära ändrad leveransadress från transportbolaget. I detta fall svarar Skruvat.se inte för eventuell fel leverans eller förlust av Varan.

Vid outlöst paket debiteras kund en avgift på 250kr (däckordrar debiteras 500kr för outlöst paket).

3.4 Priser

Skruvat.se strävar efter att alltid tillhandahålla varor med hög kvalitet till låga priser. Alla priser som anges på Webbsidan anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms så länge du inte är Företagskund. Om momsen ändras förbehåller Skruvat.se sig rätten att ändra priserna på motsvarande sätt. Skruvat.se:s priser kan vidare ändras av andra omständigheter som Skruvat.se inte råder över, till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Som Kund har du alltid rätt att bli informerad om totalpris med en specifikation av fraktpriset samt eventuella andra avgifter. Returkostnad, för det fall du som Kund skulle ångra köpet, anges också.

3.5 Garantier

Skruvat.se lämnar 2 års fabriksgaranti på alla varor om inget annat anges. Garantin innebär att Skruvat.se byter ut eller reparerar trasig produkt inom 2 år om produkten inte skadats av handhavandefel. Garantin gäller för fabrikationsfel som är resultatet av en felaktig tillverkningsprocess, materialfel eller konstruktionsfel. Garantin omfattar inte slitage, yttre påverkan, felmontering eller brukande av varan som den inte är avsedd för. Skruvat.se tillämpar alltid konsumentköplagen och vid en eventuell tvist har Skruvat.se som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och referat (se www.arn.se avseende förfarandet vid klagomål). Kunden skall reklamera en felaktig vara inom skälig tid från denne märkt eller borde märkt felet och senast inom 3 år från det att Kunden mottog Varan. Vid köp av kamrem eller kamremskit lämnar vi 3 år / max 10 000 mil (det som inneträffar först).

3.6 Ångerrätt, returer och reklamationer


3.6.1 Ångerrätt

Du som privatperson har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 14 dagar ångerrätt på alla varor. Distanshandelslagen omfattar inte företagskunder.
Om du som Kund vill ångra ett köp ska du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Skruvat med information om ditt namn, adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på Varan. Vi rekommenderar den som önskar utnyttja sin ångerrätt att registrera ett ärende via Skruvat.se:s Returwebb (se vidare under 3.6.3 för mer information).

Vid utövande av ångerrätten betalar kunden själv returfrakten och ansvarar för Varans skick under returen. Vid retur där kund använder Skruvats returfraktsedel debiteras kunden en avgift på 70 kr (396 kr för däckorder). I annat fall står kund själv för returkostnaden. I de fall Varan är för stor för att sändas i retur med vanlig paketpost, rekommenderar vi kunden att kontakta Skruvat för att få hjälp med att boka rätt returfrakt.

För att Kund ska kunna utnyttja sin ångerrätt måste försändelsen alltid hämtas ut. En inte uthämtad försändelse betraktas därmed inte som utnyttjande av ångerrätten och kund kommer därmed att få stå för kostnader som tillkommer vid outlöst paket.

3.6.2 Lagstadgad reklamationsrätt

För Varor har Privatkunder lagstadgad reklamationsrätt enligt konsumentköplagen om tre år. Tiden för detta räknas från tidpunkt för Varans leverans och fel ska reklameras inom rimlig tid efter upptäckt. Att anmäla fel i varan inom två (2) månader anses alltid inom skälig tid.

3.6.3 Användning av Skruvats Returwebb

Nedan följer ytterligare information om hur du som Kund använder Skruvats Returwebb för att returnera eller reklamera en Vara från Skruvat.se.

Kund loggar in på Mina Sidor här. I listan med din order/ordrar klickar du på ”returnera” för den order som returen avser. Följ därefter instruktionerna för att på rätt sätt göra en retur till Skruvats returadress.

Vid returer av däck, hanteras detta av vår däckpartner Bythjul, som hjälper Skruvat med retur och reklamationshanteringen av däck och fälg. Kund loggar in på Mina Sidor här. I listan med din order/ordrar klickar du på ”returnera” för den order som returen avser. Följ därefter instruktionerna för att på rätt sätt göra en retur till rätt returadress.

Erhållande av returnummer är inte samma sak som en godkänd retur eller reklamation. Saknas någon handling förbehåller sig Skruvat.se att återsända varan till Kunden då returen inte kan anses komplett. Skruvat.se förbehåller sig vidare rätten att debitera självkostnadspris för saknade delar i de fall returen inte är komplett. Skruvat.se löser inte ut hämtpaket eller paket skickade mot postförskott. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering betalas av Kund.

Behöver du hjälp, vänligen kontakta kundservice på tel 08-120 20 420 vardagar mellan 8-17.

Returadress för Skruvat:
Skruvat.se
C/o Bythjul Norden AB
Mätarvägen 27B
Port 8
SE 196 37 Kungsängen

Returer för däck hanteras av vår däckpartner Bythjul Norden AB, se returadress nedan:

Bythjul Norden AB
Mätarvägen 27B
196 37 Kungsängen


Om du som kund inte önskar använda Returwebben ovan kan använda vår standardblankett (Gäller endast privatpersoner). Blanketten finns att hämta i denna länk

3.6.4 Återbetalningar

Vid fel har Skruvat.se rätt att korrigera felet eller skicka ny Vara. Eventuella fraktkostnader i samband med reklamation återbetalas till Kunden inom 14 dagar från den dag, då Skruvat.se mottog information om att kund vill reklamera varan.
Kunden kan dock få vänta till dess att varan har mottagits i retur av Skruvat.se eller tills att kunden lämnat bevis (t.ex. leveranskvitto från fraktombud) på att varan återsänts.
Kunden kan häva köpet vid väsentligt fel och detta inte beror på förhållanden som kan tillskrivas Skruvat.se. Kunden kan i dessa fall få hela köpbeloppet återbetalat inklusive frakt inom 14 dagar från den tidpunkt då Skruvat.se mottog hävningen av köpet.
Vid eventuell försening av produkter har Kund rätt att häva köpet om den nya föreslagna leveranstiden inte godtas. Kund har alltid rätt att häva beställning om Varan är slutsåld. Vid returer och reklamationer registreras ett ärende via Skruvat.se:s Returwebb www.skruvat.se/Returns

3.6.5 Transportskada/ Felleverans

Transportskador och felleverens anmäls av Kund genom returwebben inom 7 dagar från mottagande av leverans.
Om det vid leveranstillfället finns synliga skador på vara eller emballage anmäls det direkt till transportbolaget vid leverans.
Mina Sidor på Skruvat.se.4. BETALNING

Skruvat.se samarbetar med de största aktörerna på marknaden för att erbjuda trygga och säkra betalningslösningar för beställning av Varor och Bilservice via Webbsidan. Skruvat.se:s samarbetspartners är de största svenska bankerna samt Klarna. I samarbete med dessa erbjuds såväl Privatkund som Företagskund säker och trygg direktbetalning och kortbetalning samt faktura med 30 dagars kredit.


Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

Betala inom 30 dagar: Betalningstid är 30 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 30 dagar finner du här.

Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här

Betala Direkt: Automatisk dragning från ditt bankkonto: baseras på autogiro och ditt konto debiteras ca två bankdagar efter köpet genomförts eller att varan skickats. Villkoren för användande av autogiro finner du här

Banköverföring: Ditt konto debiteras omedelbart efter att beställningen har lagts.

Du hittar mer information om Klarna här

och kan läsa deras användarvillkor här

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy här .

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas säkerhetspolicy .

Mer information kring de olika betalningsvillkoren finner du under våra betalningsvillkor.


5. SKRUVAT.SE:S RÄTTIGHETER OCH INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN

Skruvat.se äger samtliga immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, till Webbsidan och dess funktioner såsom Webbshopen. All information (inklusive t.ex. data, kodlistor och bilder) på Webbsidan är upphovsrättsskyddad. Det betyder att informationen inte får användas utan Skruvat.se:s skriftliga medgivande.


6. SUPPORT OCH TILLGÄNGLIGHET

Skruvat.se besvarar förfrågningar via e-post inom 48 timmar från det att Skruvat.se mottagit Kunds förfrågan. Tidsgarantin gäller dock endast faktiska köp och beställningar, samt under vardagar.


7. ANSVARSBEGRÄNSNING

Webbshopen är öppen dygnet runt för Kunds beställning av Varor. Trots en mycket hög tillgänglighet kan Webbsidan med dess funktioner vid ett fåtal tillfällen vara otillgänglig på grund av exempelvis underhåll, säkerhetsuppdateringar, nätverks- och eller hårdvaruproblem. Skruvat.se kan således inte garantera att webbshopen alltid är tillgängliga för Kund.

Du som är Privatkund har bland annat rättigheter i enlighet med Konsumentköplagen (SFS 1990:932), lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) och E-handelslagen (2002:562) när du köper varor och tjänster på internet. Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och vill du läsa närmare om Kundens rättigheter kan du gå in på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.

Du som är Företagskund har de rättigheter som omnämns i Köplagen (1990:931) för det fall annat inte framgår av dessa ”Användarvillkor Kunder”.

Utöver fabriksgaranti enligt punkt 1.5 i dessa ”Användarvillkor Kunder” lämnar Skruvat.se ingen garanti rörande en viss Varas kapacitet eller lämplighet för användning i ett visst fordon och det åligger Kund att försäkra sig om att beställd Vara kan monteras i eller användas med dennes fordon. Skruvat.se frånskriver sig ansvar för alla indirekta förluster som Företagskund kan vållas vid användandet av Varor samt vid fel och brister i tjänsten eller vid tjänstens upphörande. Gentemot Företagskund är Skruvat.se inte heller ansvarig för dröjsmål eller förlust som har sin grund i händelser utanför Skruvat.se:s kontroll och som Skruvat.se inte borde ha räknat med vid avtalets träffande. Skruvat.se:s skadeståndsansvar för varje kalenderår skall i förhållande till Företagskund vara begränsat till det belopp som Skruvat.se har fakturerat Företagskunden under det föregående kalenderåret.

Skruvat.se:s ansvar gentemot Privatperson regleras av lag och dessa ”Användarvillkor Kunder” begränsar inte Skruvat.se:s ansvar under tvingande lag. Kund som upplever störningar i Webbshopen skall ta kontakt med Skruvat.se:s kundtjänst via telefon, chatt, e-postformulär på Webbsidan eller ordinarie e-postmeddelande till Skruvat.se:s e-postadress. Skruvat.se informerar Kunder om större underhåll via e-post eller information på Webbsidan. Vid störningar i webbshopen är det möjligt för Kund att beställa Varor via kundtjänst.


8. ÄNDRING AV VILLKOR

Skruvat.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren i ”Användarvillkor Kunder”. Vid väsentliga ändringar aviserar Skruvat.se ikraftträdandet av de nya ändrade villkoren minst trettio (30) dagar i förväg. Ändringar tillkännages på Webbsidan och skickas som meddelande direkt till Kund via e-post. De aktuella avtalsvillkoren finns alltid tillgängliga på Webbsidan och via Min sida.


9. FORCE MAJEURE

Skruvat.se är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I detta ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och proKundenkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.


10. ÖVERLÅTELSE

Min sida är Profil är personlig och kan inte överlåtas till andra utan skriftligt samtycke från Skruvat.se.

Skruvat.se förbehåller sig rätten att helt eller delvis överlåta Webbsida inklusive försäljning av Bildelar med allt innehåll, användare och rättigheter till tredje man.


11. KONTAKTUPPGIFTER

Om Kunden har frågor kring beställning eller ett köp, eller frågor knutna till vår behandling av personuppgifter är Kunden välkommen att kontakta oss. Tips på objekt som har fel information mottages även tacksamt.
• Skruvat.se
• Org.nr. 556605-7336
• Adress: Drottninggatan 97, 113 60 Stockholm.
• Öppettider och kontaktinforamtion på www.skruvat.se/kundservice


12. TVIST

Tvister som uppstår ska avgöras i första hand av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).
ARN:
https://www.arn.se/
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

EU ODR:
https://ec.europa.eu/odr


13. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

För att kunna uppfylla våra åtaganden mot Kund, behöver Skruvat.se behandla Kundens personuppgifter. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy och cookie policy