Försäljningsvillkor Kunder

SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR

Skruvat.se säljer via Webbsidan nya bildelar till de flesta bilmärken. Affärsmottot är ”Bra Bildelar till skruvade priser”. Sortimentet spänner över alla produktområden och Skruvat.se samarbetar med ledande europeiska leverantörer i strävan efter att ge dig som kund den bästa kvalitén till det bästa priset. Skruvat.se samarbetar vidare med de största bankerna och de ledande betalningsväxlarna för att garantera Kunden en säker köpupplevelse på Webbsidan. Genom att samarbeta med några av Europas ledande logistikföretag kan Skruvat.se sedan säkerställa snabba leveranser från lager hem till kund.

Beställning av bildelar

Genom att registrera Min sida bekräftar Kund att denne har läst Användarvillkor Kunder. Genom att göra en beställning av bildelar via Webbshopen bekräftar Kund vidare att denne har läst produktinformationen om de bildelar som Kunden beställer (nedan ”Varor”). Kunden är också införstådd med att Skruvat.se strävar efter att lämna så fullständig information om Varor som möjligt men att bilderna av Varor som erbjuds till försäljning på Webbsidan kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel.

Beställning görs enbart via Webbsidan. Kundens beställning utgör ett anbud till Skruvat.se att köpa en Vara. Alla beställningar bekräftas genom en orderbekräftelse (nedan ”Orderbekräftelse”) att Skruvat.se accepterar Kundens anbud. Ett bindande avtal mellan Skruvat.se och Kunden uppstår när Skruvat.se skickar Orderbekräftelse till Kunden. Skruvat.se är inte skyldigt att leverera varor som inte har bekräftats i en Orderbekräftelse. I Orderbekräftelsen framgår vad Kund har beställt och detaljer rörande beställda Varor. De uppgifter som Kund angett i beställningen kommer även att framgå av Orderbekräftelsen och Kund ombeds kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt skall Kund omedelbart kontakta Skruvat.se och meddela detta.

Skruvat.se förbehåller sig rätten att vägra att fullfölja en beställning om uppgifterna som Kunden har angett om sig själv eller leveransadressen är felaktiga eller ofullständiga, inte har fullgjort betalning för Varor inom utsatt tid eller om Kunden på annat sätt har brustit i sina åtaganden under dessa ”Användarvillkor Kunder”

Leverans och Outlösta paket

Vid beställning får Kund under produktinformationen detaljerad leveransinformation, exempelvis ”Beställningsvara 2-4 dagar”. Denna är baserad på att Varan finns i lager hos Skruvat.se:s leverantör och den tid som anges är antalet arbetsdagar från Kundens beställning tills dess att Skruvat.se har Varan i sitt lager. Så snart Skruvat.se:s leverantör har lämnat en mer exakt leveranstidpunkt kommer information att skickas till Kund via e-post. Skruvat.se strävar efter att leverera Varan enligt leveransdatumet som anges på Orderbekräftelsen och inom skälig tid efter beställningsdatum. I det fall det uppstår en leveransförsening som är längre än den som angivits i produktinformationen meddelas Kunden detta via e-post utan dröjsmål samt meddelas även ny leveranstid.

Kunden förbinder sig att vid beställning ange fullständig och korrekt leveransadress. Skruvat.se ansvarar ej för utebliven eller sen leverans på grund av ofullständigt eller oriktigt angiven leveransadress.

Efter utfärdad Orderbekräftelse har Skruvat.se ingen skyldighet att rätta, komplettera eller ändra leveransadressen. Information om leveranssätt finns på Webbsidan Leveranssätt. I vissa fall skickas Varorna direkt från Skruvat.se:s leverantörer varpå Skruvat.se använder deras logistikpartners.

Om försändelse med Vara inte hämtas ut i tid av Kund (nedan ”Outlöst paket”) äger Skruvat.se rätt att debitera Kund för de fraktkostnader som uppstår i samband med en sådan retur samt Skruvat.se:s hanteringskostnad. Detta gäller inte om Kund har registrerat ärende via Skruvat.se:s samt betalat returfrakt under ångerfristen enligt nedan. Kostnad för outlöst paket är 250 kr med undantag för däck eller fälg där kostnaden är 500 kr per order.

Priser

Skruvat.se strävar efter att alltid tillhandahålla varor med hög kvalitet till låga priser. Alla priser som anges på Webbsidan anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms så länge du inte är Företagskund. Om momsen ändras förbehåller Skruvat.se sig rätten att ändra priserna på motsvarande sätt. Skruvat.se:s priser kan vidare ändras av andra omständigheter som Skruvat.se inte råder över, till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Kund har alltid rätt att bli informerad om totalpris med en specifikation av fraktpriset samt eventuella andra avgifter innan beställning. Returfrakt, för det fall Privatkund ångrar köpet, anges också.

Garantier

Skruvat.se lämnar 2 års fabriksgaranti på alla varor om inget annat anges. Garantin innebär att Skruvat.se byter ut eller reparerar trasig produkt inom 2 år om produkten inte skadats av Kundens handhavandefel. Garantin gäller för fabrikationsfel som är resultatet av en felaktig tillverkningsprocess, materialfel eller konstruktionsfel. Garantin omfattar inte slitage, yttre påverkan, felmontering eller brukande av varan som den inte är avsedd för. Skruvat.se tillämpar alltid konsumentköplagen och vid en eventuell tvist har Skruvat.se som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och referat (se www.arn.se avseende förfarandet vid klagomål). Vid köp av kamrem eller kamremskit lämnar vi 3 år eller max 10 000 mils garanti (det som inneträffar först).

Returer och reklamationer

För Varor har Privatkunder lagstadgad reklamationsrätt. Tiden för detta räknas från tidpunkt för Varans leverans och fel skall reklameras genom att Privatkund lämnar Skruvat.se meddelande om felet inom skälig tid efter det att Privatkund märkt eller borde ha märkt felet. Underrättelse som sker inom två (2) månader efter det att Privatkund märkt felet skall alltid anses ha skett inom skälig tid. Reklamation får dock inte ske senare än tre (3) år efter att Privatkund tog emot Varan.

Företagskund får inte åberopa att Vara är felaktig, om Företagskund inte lämnar Skruvat.se meddelande om felet inom skälig tid efter det att Företagskund märkt eller borde ha märkt felet. Reklamation får dock inte ske senare än två (2) år efter att Företagskund tog emot Varan.

Vid fel har Skruvat.se rätt att korrigera felet eller skicka ny Vara. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen kräva prisavdrag. Privatkund får i sådant fall också häva köpet. Privatkunden får vid hävning hela köpbeloppet återbetalat inklusive frakt inom fjorton (14) kalenderdagar från den tidpunkt då Skruvat.se mottog meddelandet om hävningen.

Erhållande av returnummer går inte är att likställa med godkänd reklamation. Saknas någon handling förbehåller sig Skruvat.se rätt att återsända varan till Privatkunden då returen inte kan anses komplett. Skruvat.se förbehåller sig vidare rätten att debitera självkostnadspris för saknade delar i de fall returen inte är komplett. Skruvat.se löser inte ut hämtpaket eller paket skickade mot postförskott och eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras Privatkund. Vid reklamationer registreras ett ärende via Skruvat.se:s Returwebb (nedan ”Skruvat.se:s Returwebb”) returwebb.skruvat.se

Vid eventuell leveransförsening av meddelar Skruvat.se beräknad ny leveranstid för Vara. Kund har rätt att häva köpet om den nya föreslagna leveranstiden inte godtas. Har förskottsinbetalning gjorts för en produkt som får försenad leverans har Kund möjlighet att häva köpet och pengarna kommer att återbetalas inom senast tjugo (20) dagar. Privatkund har alltid rätt att häva beställning om Varan är slutsåld.

Privatkunds ångerrätt

Privatkund har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59), rätt att ångra beställd Vara genom att lämna eller skicka ett meddelande om detta till Skruvat.se:s kundtjänst inom fjorton (14) kalenderdagar från den dag som anges nedan (nedan ”Ångerfristen”). Det finns också ett standardformulär för utövande av ångerrätten på Konsumentverkets hemsida som Privatkund kan använda istället för att skicka ett egenhändigt skrivet meddelande. Innan retur av ångrad beställd Vara, måste Kund registrera ett ärende via Skruvat.se:s Returwebb returwebb.skruvat.se

För att Privatkunden skall kunna utnyttja sin ångerrätt måste försändelse med Vara hämtas ut. Om Kund vill ångra beställning efter att ha mottagit meddelande om levererad Vara men innan försändelse är uthämtad (Outlöst Paket), skall Kund ta kontakt med uthämtningsställe och betala returfrakt för sådant Outlöst Paket samt tillse att Varan återsänds till Skruvat.se. Kund skall även i sådant fall tillse att ett ärende registreras via Skruvat.se:s Returwebb innan Varan återsänds. Ett Outlöst paket betraktas därmed inte som utnyttjande av ångerrätten.

Vid utövande av ångerrätten betalar Privatkund returfrakten och ansvarar för varans skick under returfrakten.

Ångerfristen börjar löpa den dag Privatkunden mottar beställd Vara. Ångerfristen börjar löpa tidigast den dag då information om Privatkundens ångerrätt kommer denne till handa.

Om Privatkund utnyttjar sin ångerrätt under Ångerfristen, återbetalar Skruvat.se det belopp som Privatkund betalat för beställning av Vara, inklusive leveranskostnader, så snart som möjligt och senast inom fjorton (14) kalenderdagar från att Privatkund sänt Skruvat.se ett meddelande om att Privatkund vill frånträda avtalet. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Privatkund valt annat leveranssätt än den standardfrakt Skruvat.se erbjuder. Vid retur av del av försändelse återbetalas leveranskostnaden inte.

Om Privatkunden har hanterat Varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, skall Privatkund ersätta Skruvat.se för Varans värdeminskning.

SKRUVAT & KLART

Skruvat & Klart är en webbaserad tjänst tillhandahållen av Skruvat.se som riktar sig till Kund och till Verkstäder (nedan ”Verkstad”) där Kunder direkt kan köpa konkreta specificerade verkstadsuppgifter (nedan ”Bilservice”).

Skruvat & Klart hjälper bilverkstäder att nå fler konsumenter och Skruvat.se:s ambition är att Kunder med denna tjänst enkelt skall hitta och boka tid hos professionella bilverkstäder. Kunder som önskar utnyttja Skruvat & Klart kan genom Min sida och/eller direkt på Skruvat.se med bakgrundsinformation om sitt fordon erhålla ett fast pris på Bilservice från verkstäder inom olika postnummerområden. Med hjälp av de timpriser som Verkstäder som är anslutna till Skruvat & Klart lämnat, räknar Skruvat & Klart i realtid ut det exakta priset för en konkret Bilservice baserat på av branschen uppskattad tidsåtgång för denna Bilservice. Skruvat.se förbehåller sig rätten att därutöver ta ut ytterligare avgift från Kunden för nyttjande av Skruvat & Klart.

Verkstäder anslutna till Skruvat & Klart har genom sin anslutning åtagit sig att fullgöra det arbete som beställs genom Skruvat & Klart enligt det pris och den tidsuppskattning som räknas ut av Skruvat.se. Kunder beställer och betalar för Bilservicen direkt på Webbsidan. För undanröjande av tvivel avseende betalning av Bilservice under Skruvat & Klart, täcker den betalning som fullgörs via Webbsidan till Skruvat.se inte följd- och/eller extraarbeten som Verkstaden upptäcker på plats i verkstaden. Kund skall få besked om följd- och/eller extraarbete innan sådant inleds och avgör om det extra arbete som skall utföras. Efter köpet och verkstadsbesöket kan Kund betygsätta Verkstaden.

För att kunna nyttja Skruvat & Klart krävs att Kunden, direkt eller med hjälp av Skruvat.se, har registrerat Min sida. Genom att registrera Min sida bekräftar Kund att denne har läst dessa villkor, samt accepterat de villkor som gäller för nyttjande av Skruvat & Klart.

Beställning görs enbart via Webbsidan. Kundens beställning utgör ett anbud till Skruvat.se att beställa en Bilservice. Alla beställningar bekräftas genom en Orderbekräftelse att Skruvat.se accepterar Kundens anbud. Ett bindande avtal mellan Skruvat.se och Kunden uppstår först när Skruvat.se skickar Orderbekräftelsen till Kunden. Skruvat.se är inte skyldigt att leverera Bilservice som inte har bekräftats i en Orderbekräftelse. I Orderbekräftelsen framgår vad Kund har beställt och detaljer rörande beställd Bilservice. Vid beställning av Varor som säljs tillsammans med Bilservice skall Kund ange adress till Verkstaden dit Varorna skall skickas i samband med beställning. De uppgifter som Kund angett i beställningen kommer även att framgå av Orderbekräftelsen och Kund ombeds kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt skall Kund omedelbart kontakta Skruvat.se och meddela detta.

Skruvat.se förbehåller sig rätten att vägra att fullfölja en beställning om uppgifterna som Kunden har angett om sig själv eller leveransadressen är felaktiga eller ofullständiga, inte har fullgjort betalning för Bilservice inom utsatt tid eller om Kunden på annat sätt har brustit i sina åtaganden under dessa Användarvillkor Kunder, enligt nedan.

Uppladdning av eget material i verkstadsprofilen och ansvar för innehåll

Verkstäder anslutna till Skruvat & Klart ansvarar för att deras användning av material på Skruvat & Klart inte gör intrång i annans upphovsrättsligt skyddade verk, varukännetecken eller annan immaterialrätt eller rättighet eller på annat sätt strider mot lag och är vidare ensamt ansvariga för det material som Verkstäder laddar upp och således delar med Kund på Skruvat & Klart.

Ansvar för innehåll i verkstadsprofiler Skruvat.se strävar efter att ansluta de bästa Verkstäderna till Skruvat & Klart och anslutna Verkstäder åtar sig att utföra den Bilservice som Kund beställt fackmässigt och enligt det fasta pris som Skruvat.se räknat ut.

På Skruvat & Klart erbjuds Kund att efter utförd Bilservice göra inlägg på Webbsidan för att utvärdera, recensera, kommentera samt betygssätta den av Verkstaden utförda Bilservicen. För att detta skall fungera på ett bra sätt skall alla inlägg vara sakliga och präglas av respekt både för andra användare av Skruvat & Klart och för de personer som eventuellt nämns i kommentarerna. Inga kränkande omdömen om enskilda får förekomma. Skruvat.se är inte, och kan inte vara, ansvarigt för hur användare uppför sig på Webbsidan. Skruvat.se kan komma att utföra stickprovskontroller för att kontrollera att reglerna för användning av Skruvat & Klart efterlevs.

Sådana kommenterarfunktioner som finns på Webbsidan och andra funktioner som möjliggör inlägg av användare av tjänsten Skruvat & Klart tillhandahålls och övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112). Detta innebär att Skruvat.se regelbundet granskar inlägg och vid behov tar bort de kommentarer eller annat material som Skruvat.se anser bryter mot lag eller mot Skruvat.se regler. Om inläggen avviker från Skruvat.se:s regler kan Skruvat.se radera dem eller helt stänga av Kunds möjligheter att göra inlägg. Skruvat.se har också rätten att stänga av enskilda användare från Skruvat & Klart på denna grund. Skruvat.se rekommenderar Kund att tänka på att den som gör ett inlägg som strider mot lag kan bli personligen ansvarig.

Reklamationer

All information om Bilservicen på Skruvat & Klart härstammar direkt från anslutna Verkstäder. Dessa Verkstäder är själva ansvariga för att den egna informationen är korrekt. Verkstäderna har vidare ansvar för utförd Bilservice samt eventuella fel och brister som uppstår till följd av detta. Privatkunds reklamationsrätt täcker tjänster som är felaktiga enligt Konsumenttjänstlagen (1990:932). Privatkund som vill åberopa att Verkstaden har utfört beställd Bilservice felaktigt skall så snart som möjligt skall reklamera felet till Verkstaden direkt. Underrättelse som sker inom två (2) månader efter det att Privatkund märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamation får dock inte ske senare än tre år efter att Bilservice avslutades. Verkstäder anslutna till Skruvat & Klart har genom sin anslutning åtagit sig att så snart som möjligt behandla en inkommen reklamation.

Privatkunds ångerrätt

Privatkund har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59), rätt att ångra beställd Bilservice genom att lämna eller skicka ett meddelande om detta till Skruvat.se:s kundtjänst inom inom fjorton (14) kalenderdagar från den dag som anges nedan (nedan ”Ångerfristen”). Det finns också ett standardformulär för utövande av ångerrätten på Konsumentverkets hemsida som Privatkund kan använda. För att utöva sin ångerrätt, måste Privatkund registrera ett ärende via Skruvat.se:s Returwebb returwebb.skruvat.se

Ångerfristen börjar löpa den dag då bindande avtal ingås mellan Skruvat.se och Privatkund, det vill säga när Skruvat.se har skickat en Orderbekräftelse till Privatkund.

Ångerfristen börjar löpa tidigast den dag då information om Privatkundens ångerrätt kommer denne till handa.

För att Privatkund skall kunna utnyttja sin ångerrätt måste meddelande om att Privatkunden önskar frånträda avtalet, skickas till Skruvat.se. Sådant meddelande till Verkstad betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.

Om Privatkund utnyttjar sin ångerrätt under Ångerfristen, återbetalar Skruvat.se det belopp som Privatkund betalat för beställning av Bilservice, så snart som möjligt och senast inom fjorton (14) kalenderdagar från att Privatkund sänt Skruvat.se ett meddelande om att Privatkund vill frånträda avtalet och registrerat ett ärende via Skruvat.se:s Returwebb. Om Bilservice delvis har utförts innan Privatkund utövat sin ångerrätt, kommer Skruvat.se att göra avdrag med ett belopp motsvarande värdet av sådan delvis Bilservice, under förutsättning att Privatkund uttryckligen begärt att Bilservice skall börja gälla under ångerfristen.

BETALNING

Skruvat.se samarbetar med de största aktörerna på marknaden för att erbjuda trygga och säkra betalningslösningar för beställning av Varor och Bilservice via Webbsidan. Skruvat.se:s samarbetspartners är de största svenska bankerna samt Payex, Klarna och PayPal. I samarbete med dessa erbjuds såväl Privatkund som Företagskund säker och trygg direktbetalning och kortbetalning samt faktura med fjorton (14) dagars kredit. Skruvat.se erbjuder även möjlighet att dela upp betalningen via Klarna Konto. Mer information kring de olika betalningsvillkoren finns under Betalningsvillkor.

SKRUVAT.SE:S RÄTTIGHETER TILL INNEHÅLLET PÅ WEBBSIDAN

Skruvat.se äger samtliga immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, till Webbsidan och dess funktioner såsom Webbshopen och Skruvat & Klart. All information (inklusive t.ex. data, kodlistor och bilder) på Webbsidan är upphovsrättsskyddad. Det betyder att informationen inte får användas utan Skruvat.se:s skriftliga medgivande.

SUPPORT OCH TILLGÄNGLIGHET

Skruvat.se besvarar förfrågningar via e-post inom 48 timmar från det att Skruvat.se mottagit Kunds förfrågan. Tidsgarantin gäller dock endast faktiska köp och beställningar, samt under vardagar

COOKIES

Skruvat.se använder sig av cookies på Webbsidan. Enligt lag skall alla som besöker en webbplats informeras om vad så kallade cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning.

En cookie är en fil som innehåller en identifikation från Kundens webbläsare, dock inga personuppgifter. En cookie kan sparas i Kundens dator för att en webbplats skall känna igen Kundens dator nästa gång Kunden besöker webbplatsen. Så kallade sessioncookies, raderas om Kunden varit inaktiv en viss tid. Varje gång Kunden besöker en webbplats där Kunden en gång fått en cookie, skickar Kundens webbläsare med den automatiskt. Cookien gör att Kundens dator blir igenkänd. På så sätt sparar Kunden tid när Kunden surfar.

Skruvat.se använder cookies för att kunna ha koll på Kundens bilmodellval, bestyrka inloggning och till att automatiskt fylla i formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster på Webbsidan. Dessutom kräver ett antal tjänster cookies för att över huvudtaget fungera.

Ett flertal av Skruvat.se:s samarbetspartners använder också cookies för att få sina tjänster att fungera. Skruvat.se tillåter exempelvis sina annonsörer att sätta cookies för att kunna mäta effekten av sin annonsering. Bland annat kan de mäta om samma användare har sett annonsen på flera ställen eller om användare som sett annonsen sedan går vidare till annonsörens hemsida. Vid dessa tillfällen försäkrar Skruvat.se sig om att informationen inte används på webbläsarnivå utan bara för att ta fram statistiska sammanställningar och att den raderas efter en begränsad tid. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Genom att ändra inställningarna i Kundens webbläsare (vanligtvis under Internet Options/Internet-alternativ) kan Kunden dock välja mellan att acceptera cookies, bli informerad om när en cookie skapas, eller avvisa cookies. Om Kunden beslutar sig för att avvisa Skruvat.se cookies kan användandet av Webbsidan begränsas.

ANVÄNDNING AV KUNDUPPGIFTER FÖR MARKNADSFÖRING

Uppgifter som Kund direkt eller indirekt lämnar till Skruvat.se genom att utnyttja Skruvat.se:s tjänster och erbjudanden kan komma att användas av Skruvat.se eller Skruvat.se:s samarbetspartners för marknadsföringsändamål och även för att försäkra Skruvat.se om att innehållet, tjänsterna och annonseringen som tillhandahålls från Skruvat.se och Skruvat.se:s samarbetspartners passar Kundens intressen. Genom att registrera Min sida samtycker Kund till att motta Skruvat.se:s nyhetsbrev.

Som nyhetsbrevsprenumerant får Kund specialerbjudanden och nyheter från Skruvat.se. Kund kan närsomhelst avanmäla sig från vidare nyhetsutskick via Min sida eller genom att följa en e-postlänk som följer med nyhetsutskicken.

Genom att registrera Min sida samtycker Kund till att ta emot marknadsföring och information via elektronisk post – såsom SMS, MMS och e-post – från Skruvat.se, av bolag inom Skruvat.se-koncernen och/eller av företag som koncernen från tid till annan samarbetar med. Kundens uppgifter kan således komma att behandlas även för att Skruvat.se:s samarbetspartners skall kunna marknadsföra sina egna varor och tjänster. På samma sätt som för Skruvat.se:s nyhetsbrev har Kund rätt att tacka nej till sådana utskick vilket Kunden gör genom att antingen sända ett e-postmeddelande till Skruvat.se:s kundtjänst eller använda sig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, SMS eller andra meddelanden som Skruvat.se eller Skruvat.se:s samarbetspartners skickar till Skruvat.se

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER OCH SEKRETESSPOLICY

Skruvat.se som tillhandhåller Webbsidan och tjänsten Skruvat & Klart kommer att behandla Kundens personuppgifter. Med Skruvat.se avses i detta sammanhang bolag inom den bolagsgrupp som Skruvat.se ingår i. Det främsta syftet med att behandla Kundens personuppgifter är att Skruvat.se skall kunna uppfylla sina åtaganden mot Kunden såsom köpare av Varor och användare av tjänsten Skruvat & Klart, bland annat för att leverera de varor och tjänster som Skruvat.se erbjuder direkt eller via partners samt i samband med kundservice, fakturering, administration, kvalitetsarbete, analys och utveckling, information och marknadsföring. Skruvat.se använder också Kundens personuppgifter för att säkerställa uppgifter, exempelvis genom kreditupplysning.

De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som Kunden direkt eller indirekt lämnar till Skruvat.se genom att utnyttja Skruvat.se:s erbjudanden, till exempel genom Skruvat & Klart. Skruvat.se behandlar Kundens personuppgifter under den tid som Kunden utnyttjar Skruvat.se:s, eller Skruvat.se:s samarbetspartners, tjänster eller erbjudanden. När Skruvat.se inom sin koncern, eller ut mot samarbetspartners, leverantörer och exempelvis myndigheter behöver uppgifterna för att kunna erbjuda en tjänst eller en vara använder Skruvat.se Internetbaserad krypteringsteknik för kommunikationen.

Genom att registrera Min sida är Kunden införstådd med och samtycker till att personuppgifter som lämnas i samband med registrering av Min sida eller som på annat sätt inhämtas av Skruvat.se, kommer att behandlas av Skruvat.se, av bolag inom Skruvat.se-koncernen och av företag som koncernen från tid till annan samarbetar med. Kunden kan efter skriftlig och av Kunden undertecknad begäran kostnadsfritt en gång per år få information om hur personuppgifter som rör Kunden behandlas. Kunden kan även begära att personuppgifter, som är felaktiga, ofullständiga eller inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) rättas, blockeras eller raderas genom att kontakta Skruvat.se. Kunden samtycker även till att inhämtade personuppgifter även kan komma att utgöra underlag för direktmarknadsföring, affärs- och produktutveckling samt marknads- och kundanalyser genomförda av Skruvat.se, av bolag inom Skruvat.se-koncernen eller av företag som koncernen från tid till annan samarbetar med enligt dessa Användarvillkor Kunder.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Webbshopen är öppen dygnet runt för Kunds beställning av Varor. Kund skall närsomhelst under dygnet även kunna beställa Bilservice via Skruvat & Klart. Trots en mycket hög tillgänglighet kan Webbsidan med dess funktioner vid ett fåtal tillfällen vara otillgänglig på grund av exempelvis underhåll, säkerhetsuppdateringar, nätverks- och eller hårdvaruproblem. Skruvat.se kan således inte garantera att Webbshopen och Skruvat & Klart alltid är tillgängliga för Kund.

Privatkund har bland annat rättigheter i enlighet med Konsumentköplagen (1990:932), Konsumenttjänstlagen (1990:932), Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) och E-handelslagen (2002:562) när Privatkund köper varor och tjänster på internet. Skruvat.se följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och mer information om Privatkundersrättigheter kan läsas på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se

Företagskund har de rättigheter som omnämns i Köplagen (1990:931) för det fall annat inte framgår av dessa Användarvillkor Kunder.

Utöver fabriksgaranti enligt ovan i dessa Användarvillkor Kunder lämnar Skruvat.se ingen garanti rörande en viss Varas kapacitet eller lämplighet för användning i ett visst fordon och det åligger Kund att försäkra sig om att beställd Vara kan monteras i eller användas med dennes fordon. Skruvat.se frånskriver sig ansvar för alla indirekta förluster som Företagskund kan vållas vid användandet av Varor eller av Skruvat & Klart samt vid fel och brister i tjänsten eller vid tjänstens upphörande. Gentemot Företagskund är Skruvat.se inte heller ansvarigt för dröjsmål eller förlust som har sin grund i händelser utanför Skruvat.se:s kontroll och som Skruvat.se inte borde ha räknat med vid avtalets träffande. Skruvat.se:s skadeståndsansvar för varje kalenderår skall i förhållande till Företagskund vara begränsat till det belopp som Skruvat.se har fakturerat Företagskunden under det föregående kalenderåret.

Skruvat.se:s ansvar gentemot Privatperson regleras av lag och dessa Användarvillkor Kunder begränsar inte Skruvat.se:s ansvar under tvingande lag. Kund som upplever störningar i Webbshopen eller Skruvat & Klart skall ta kontakt med Skruvat.se:s kundtjänst via telefon, chatt, e-postformulär på Webbsidan eller ordinarie e-postmeddelande till Skruvat.se:s kundtjänst. Skruvat.se informerar Kunder om större underhåll via e-post eller information på Webbsidan. Vid störningar i webbshopen är det möjligt för Kund att beställa Varor via kundtjänst.

UPPSÄGNING OCH RADERING AV MIN SIDA, HÄVNING VID AVTALSBROTT

Genom att registrera Min sida ingår Kund ett avtal med Skruvat.se om att nyttja de funktioner som finns på Webbsidan, nämligen Webbshopen och Skruvat & Klart. Kunden kan när som helst själv radera sin Min sida genom att kontakta Skruvat.se:s kundtjänst.

Om Kund bryter mot Användarvillkor Kunder, exempelvis genom att inte inkomma med betalning för beställd Vara eller Bilservice i tid, äger Skruvat.se rätt att säga upp avtalet med Kund och stänga av Kund från vidare beställningar via webbshopen och Skruvat & Klart. En uppsägning innebär att Min sida inaktiveras. Den kan även medföra att Kunden blir skadeståndsskyldig.

Om en överträdelse av Användarvillkor Kunder utgör ett brott kan Skruvat.se komma att polisanmäla överträdelsen. Skruvat.se polisanmäler exempelvis alla falska beställningar och beställningar gjorda med stulna kortnummer och gör allt man kan för att hjälpa Polisen i utredningsarbetet

Skruvat.se har rätt att häva avtalet helt eller delvis med omedelbar verkan om Kunden begår väsentligt brott mot villkoren under Användarvillkor Kunder och rättelse inte vidtagits inom fjorton (14) kalenderdagar från den Skruvat.se:s skriftliga påpekande härom. Som väsentligt avtalsbrott betraktas varje åsidosättande av de skyldigheter som åvilar Kund under Användarvillkor Kunder.

Om Skruvat.se inte kan lämna meddelande till Kund på grund av att Kunden inte uppdaterat sina kontaktuppgifter eller lämnat felaktiga uppgifter, kan Skruvat.se utan föregående meddelande inaktivera eller stänga tillgången till Min Sida och helt eller delvis stoppa leveransen av Varor eller Bilservice.

ÄNDRING AV VILLKOR

Skruvat.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren i Användarvillkor Kunder. Vid väsentliga ändringar aviserar Skruvat.se ikraftträdandet av de nya ändrade villkoren minst trettio (30) kalenderdagar i förväg. Väsentliga ändringar tillkännages på Webbsidan och skickas som meddelande direkt till Kund via e-post. De aktuella avtalsvillkoren finns alltid tillgängliga på Webbsidan och via Min sida. Skruvat.se rekommenderar Kund att besöka Webbsidan regelbundet för att göra sig underrättad om eventuella villkorsändringar.

FORCE MAJEURE

Skruvat.se är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Användarvillkor Kunder och avtalet med Kund, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I detta ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

ÖVERLÅTELSE

Min sida är Profil är personlig och kan inte överlåtas till andra utan skriftligt samtycke från Skruvat.se.

Skruvat.se förbehåller sig rätten att helt eller delvis överlåta Webbsidan inklusive försäljning av bildelar samt Skruvat & Klart med allt innehåll, användare och rättigheter till tredje man.

KONTAKTUPPGIFTER

Om du har frågor kring beställning eller ett köp, eller frågor knutna till vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss

TVIST

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal skall avgöras i första instans av tingsrätten i Stockholm

TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Skruvats kundtjänst. Vid en eventuell tvist följer Skruvat beslut från Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vid tvist om tolkningen utav dessa villkor ska den tolkas enligt svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand utav allmän domstol. Det går även att lämna klagomål online via EU-kommissionens egna plattform för medling i tvister. Länken till plattformen är http://ec.europa.eu/consumers/odr. Klagomål som kommit in via denna länk vidarebefodras till ansvarigt tvistlösningsorgan i Sverige.