Skruvat.se

ANVÄNDARVILLKOR KUNDER

Dessa användarvillkor (nedan ”Användarvillkor Kunder”) gäller för kunders (nedan Kund) köp av varor från AB Skruvat Reservdelar (org.nr.556605-7336, nedan Skruvat.se) från Skruvat.se:s nätbutik (nedan Webshopen) och för Kundens nyttjande av Skruvat.se:s verkstadstjänst (nedan Skruvat & Klart). Villkoren avser såväl fysisk person (nedan Privatkund) som juridisk person (nedan Företagskund). Genom att registrera ett kundkonto på Skruvat.se:s webbsida (nedan Min sida), antingen av Kunden själv i samband med beställning eller av Skruvat.se i samband med Kundens beställning godkänner Kund vid var tid gällande Kundvillkor för Webshopen och för Skruvat & Klart och ett bindande avtal uppstår mellan Kunden och Skruvat.se. Skruvat.se har rätt att ensidigt ändra ”Användarvillkor Kunder”. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade villkor har meddelats Kund genom att ha hållits tillgängliga på Skruvat.se:s webbsida www.skruvat.se (nedan Webbsidan). Kopia av vid var tid gällande Kundvillkor sänds även till Kunden senast vid leverans av Varan.

För att kunna registrera Min sida måste Kund vara 18 år eftersom Skruvat.se inte säljer varor eller tjänster till person under 18 år. Genom att registrera Min sida intygar Kund att de uppgifter som Kund lämnar om sig själv är sanna och riktiga. Min sida är personlig och varje Kund får således bara skapa ett konto. Det är inte tillåtet att ange eller använda annan persons e-postadress.

I samband med registrering av Min sida väljs ett lösenord. Kund ansvarar för att lösenord till Min sida förvaras säkert, inte ges ut till någon annan och inte kommer i orätta händer. Om Kund glömmer lösenordet kan Kund beställa ett nytt. Om Kund misstänker att lösenordet har missbrukats, ska Kund kontakta Skruvat.se som kan spärra lösenordet och ge Kund ett nytt.

På Webbsidan finns funktioner som gör det möjligt för Kunder att ta del av Skruvat.se:s erbjudanden om billdelar och verkstadstjänster. Skruvat.se kommer ständigt att försöka förnya och förbättra Webbsidan och förbehåller sig rätten att lägga till, förändra och ta bort funktioner.

Skruvat.se reserverar sig för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser på Webbsidan.

Du uppmanas härmed att läsa igenom ”Användarvillkor Kunder” och spara/skriva ut dem. Du benämns i dessa ”Användarvillkor Kunder” som du eller Kund/en.

1. INTEGRITETSPOLICY OCH HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

2. ANVÄNDNING AV KUNDUPPGIFTER FÖR MARKNADSFÖRING

3. UPPSÄGNING OCH RADERING AV MIN SIDA, HÄVNING VID AVTALSBROTT

4. COOKIES

5. SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR

5.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar
5.2 Beställning av bildelar
5.3 Leverans och Outlösta paket
5.4 Priser
5.5 Garantier
5.6 Returer och reklamationer
5.6.1 Lagstadgad reklamationsrätt
5.6.2 Återbetalningar
5.6.3 Returnera
5.6.4 Transportskada/ Felleverans

6 SKRUVAT & KLART

6.1 Om Skruvat & Klart
6.2 Uppladdning av eget material i verkstadsprofilen och ansvar för innehåll
6.3 Regler för användande av Skruvat & Klart
6.4 Reklamationer

7. BETALNING

8. SKRUVAT.SE:S RÄTTIGHETER OCH INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN

9. SUPPORT OCH TILLGÄNGLIGHET

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

11. ÄNDRING AV VILLKOR

12. FORCE MAJEURE

13. ÖVERLÅTELSE

14. KONTAKTUPPGIFTER

15. TVIST


1. INTEGRITETSPOLICY OCH HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Hantering av personuppgifter:

Skruvat.se som tillhandhåller Webbsidan och tjänsten Skruvat & Klart kommer att behandla Kundens personuppgifter. Med Skruvat.se avses i detta sammanhang bolag inom den bolagsgrupp som Skruvat.se ingår i. Det främsta syftet med att behandla Kundens personuppgifter är att Skruvat.se ska kunna uppfylla våra åtaganden mot Kunden såsom köpare av Varor och användare av tjänsten Skruvat & Klart, bland annat för att leverera de varor och tjänster som Skruvat.se erbjuder direkt eller via partners samt i samband med kundservice, fakturering, administration, kvalitetsarbete, analys och utveckling, information och marknadsföring. Skruvat.se använder också Kundens personuppgifter för att säkerställa uppgifter, exempelvis genom kreditupplysning.

De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som Kunden direkt eller indirekt lämnar till Skruvat.se genom att utnyttja Skruvat.se:s erbjudanden, till exempel genom Skruvat & Klart. Skruvat.se behandlar Kundens personuppgifter under den tid som Kunden utnyttjar Skruvat.se:s, eller Skruvat.se:s samarbetspartners, tjänster eller erbjudanden. När Skruvat.se inom sin koncern, eller ut mot samarbetspartners, leverantörer och exempelvis myndigheter behöver uppgifterna för att kunna erbjuda en tjänst eller en vara använder Skruvat.se Internetbaserad krypteringsteknik för kommunikationen.

Genom att registrera Min sida är Kunden införstådd med och samtycker till att personuppgifter som lämnas i samband med registrering av Min sida eller som på annat sätt inhämtas av Skruvat.se, kommer att behandlas av Skruvat.se, av bolag inom Skruvat.se-koncernen och av företag som koncernen från tid till annan samarbetar med. Kunden kan efter skriftlig och av Kunden undertecknad begäran kostnadsfritt en gång per år få information om hur personuppgifter som rör Kunden behandlas. Kunden kan även begära att personuppgifter, som är felaktiga, ofullständiga eller inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) rättas, blockeras eller raderas genom att kontakta Skruvat.se. Kunden samtycker även till att inhämtade personuppgifter även kan komma att utgöra underlag för direktmarknadsföring, affärs- och produktutveckling samt marknads- och kundanalyser genomförda av Skruvat.se, av bolag inom Skruvat.se-koncernen eller av företag som koncernen från tid till annan samarbetar med enligt punkt 2 i dessa ”Användarvillkor Kunder”.

Här kan du läsa hela vår integritetspolicy


2. ANVÄNDNING AV KUNDUPPGIFTER FÖR MARKNADSFÖRING

Genom att registrera sig som kund eller skriva upp sig för nyhetsbrev godkänner kund Skruvats användarvillkor och samtycker därmed till att ta emot marknadsföring och information via e-post, SMS och telefonsamtal - från Skruvat.se och/eller partners till Skruvat.

Skruvat kommer att använda de uppgifter som kund lämnat i marknadsföringssyfte, dels av Skruvat.se och Skruvats partners, för att delge kund om sådana nyheter och kampanjer som Skruvat tror att kund kan vara intresserad av. Därmed kan kunds uppgifter även bli behandlade av Skruvats partners.

Skruvat samarbetar med noggrant utvalda partners:
- Skruva tryggt, produktförsäkring för dina bildelar.
- Sensor alarm, alarm för hemmet och garage som gör att du kan sova tryggare om natten med bilen i tryggt förvar.
- Sensor Försäkring Norden AB, försäkringslösningar och rådgivning.

Skruvat kan byta samarbetspartner från en tid till en annan, utan att behöva meddela kund.
Kund kan närsomhelst avanmäla sig från nyhetsutskick från Skruvat via Min sida eller genom att följa en e-postlänk som följer med nyhetsutskicken. På samma sätt som för Skruvat.se:s nyhetsbrev har Kund rätt att tacka nej till utskick från Skruvats partners, vilket Kunden gör genom att sända ett e-postmeddelande eller ringa till den aktuella partnern som kunden fått nyhetsutskicket från.


3. UPPSÄGNING OCH RADERING AV MIN SIDA, HÄVNING VID AVTALSBROTT

Genom att registrera Min sida ingår Kund ett avtal med Skruvat.se om att nyttja de funktioner som finns på Webbsidan, nämligen Webbshopen och Skruvat & Klart. Kunden kan när som helst själv radera sin Min sida genom att kontakta Skruvat.se:s kundtjänst.

Om Kund bryter mot ”Användarvillkor Kunder”, exempelvis genom att inte inkomma med betalning för beställd Vara eller Bilservice i tid, äger Skruvat.se rätt att säga upp avtalet med Kund och stänga av Kund från vidare beställningar via webbshopen och Skruvat & Klart. En uppsägning innebär att Min sida inaktiveras. Det kan även medföra att Kunden blir skadeståndsskyldig.

Om en överträdelse av Användarvillkor Kunden utgör ett brott kan Skruvat.se komma att polisanmäla överträdelsen. Skruvat.se polisanmäler exempelvis alla falska beställningar och beställningar gjorda med stulna kortnummer och gör allt man kan för att hjälpa Polisen i utredningsarbetet.

Skruvat.se har rätt att häva avtalet helt eller delvis med omedelbar verkan om Kunden begår väsentligt brott mot villkoren under ”Användarvillkor Kunder” och rättelse inte vidtagits inom fjorton (14) dagar från den Skruvat.se:s skriftliga påpekande härom. Som väsentligt avtalsbrott betraktas varje åsidosättande av de skyldigheter som åvilar Kund under ”Användarvillkor Kunder”.

Om Skruvat.se inte kan lämna meddelande till Kund på grund av att Kunden inte uppdaterat sina kontaktuppgifter eller lämnat felaktiga uppgifter, kan Skruvat.se utan föregående meddelande inaktivera eller stänga tillgången till Min Sida och helt eller delvis stoppa leveransen av Varor eller Bilservice.


4. COOKIES

Skruvat.se använder sig av cookies på Webbsidan. Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om vad så kallade cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning.

En cookie är en fil som innehåller en identifikation från Kundens webbläsare, dock inga personuppgifter. En cookie kan sparas i Kundens dator för att en webbplats ska känna igen Kundens dator nästa gång Kunden besöker webbplatsen. Så kallade sessioncookies, raderas om Kunden varit inaktiv en viss tid. Varje gång Kunden besöker en webbplats där Kunden en gång fått en cookie, skickar Kundens webbläsare med den automatiskt. Cookien gör att Kundens dator blir igenkänd. På så sätt sparar Kunden tid när Kunden surfar.

Skruvat.se använder cookies för att kunna ha koll på Kundens bilmodellval, bestyrka inloggning och till att automatiskt fylla i formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster på Webbplatsen. Dessutom kräver ett antal tjänster cookies för att över huvudtaget fungera.

Ett flertal av Skruvat.se:s samarbetspartners använder också cookies för att få sina tjänster att fungera. Skruvat.se tillåter exempelvis sina annonsörer att sätta cookies för att kunna mäta effekten av sin annonsering. Bland annat kan de mäta om samma användare har sett annonsen på flera ställen eller om användare som sett annonsen sedan går vidare till annonsörens hemsida. Vid dessa tillfällen försäkrar Skruvat.se sig om att informationen inte används på webbläsarnivå utan bara för att ta fram statistiska sammanställningar och att den raderas efter en begränsad tid.]De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Genom att ändra inställningarna i Kundens webbläsare (vanligtvis under Internet Options/Internet-alternativ) kan Kunden dock välja mellan att acceptera cookies, bli informerad om när en cookie skapas, eller avvisa cookies. Om Kunden beslutar sig för att avvisa Skruvat.se cookies kan användandet av Webbplatsen begränsas.


5. SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR

5.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar

Skruvat.se säljer via Webbsidan nya bildelar till de flesta bilmärken. Affärsmottot är ”Bra Bildelar till skruvade priser”. Sortimentet spänner över alla produktområden och Skruvat.se samarbetar med ledande europeiska leverantörer i strävan efter att ge dig som kund den bästa kvalitén till det bästa priset. Skruvat.se samarbetar vidare med de största bankerna och de ledande betalningsväxlarna för att garantera dig en säker köpupplevelse på Webbsidan. Genom att samarbeta med några av Europas ledande logistikföretag kan Skruvat.se sedan säkerställa snabba leveranser från lager hem till kund.

5.2 Beställning av bildelar

Genom att registrera Min sida bekräftar Kund att denne har läst ”Användarvillkor Kunder”. Genom att göra en beställning av bildelar via Webbshopen bekräftar Kund vidare att denne har läst produktinformationen om de bildelar som Kunden beställer (nedan Varorna). Kunden är också införstådd med att Skruvat.se strävar efter att lämna så fullständig information om Varorna som möjligt men att bilderna av Varorna som erbjuds till försäljning på Webbsidan kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel, varför dessa bilder inte har någon bindande verkan gentemot Skruvat.se.

Beställning görs enbart via Webbsidan. Kundens beställning utgör ett anbud till Skruvat.se att köpa en Vara. Alla beställningar bekräftas genom en orderbekräftelse (nedan Orderbekräftelsen) att Skruvat.se accepterar Kundens anbud. Bindande avtal anses ingånget när Skruvat.se skickar Orderbekräftelsen till Kunden. Skruvat.se är inte skyldigt att leverera varor som inte har bekräftats i en Orderbekräftelse. I Orderbekräftelsen framgår vad Kund har beställt och detaljer rörande beställda Varor. De uppgifter som Kund angett i beställningen kommer även att framgå av Orderbekräftelsen och Kund ombeds kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt skall Kund omedelbart kontakta Skruvat.se och meddela detta.

Skruvat.se förbehåller sig rätten att vägra att fullfölja en beställning om uppgifterna som Kunden har angett om sig själv eller leveransadressen är felaktiga eller ofullständiga, inte har fullgjort betalning för Varor inom utsatt tid eller om Kunden på annat sätt har brustit i sina åtaganden under ”Användarvillkor Kunder”, enligt punkt 11 i dessa villkor.

Information som lämnas av Skruvat.se tillhandahålls i informativt syfte och i befintligt skick utan garantier av något slag, inklusive, men inte begränsat till garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften.

5.3 Leverans och Outlösta paket

Vid beställning får Kund under produktinformationen detaljerad leveransinformation, exempelvis ”Beställningsvara 3-6 dagar”. Detta är baserat på att Varan finns i lager hos Skruvat.se:s leverantör och den tid som anges är antalet arbetsdagar från Kundens beställning tills dess att Skruvat.se har Varan i sitt lager. Så snart Skruvat.se:s leverantör har lämnat en mer exakt leveranstidpunkt kommer information att skickas till Kund via e-post. Skruvat.se strävar efter att leverera Varan enligt leveransdatumet som anges på Orderbekräftelsen. Leveransdatumet som anges på Orderbekräftelsen är dock inte bindande och i det fall det uppstår en leveransförsening som är längre än den som angivits i produktinformationen meddelas Kunden detta via e-post.

Kunden förbinder sig att vid beställning ange fullständig och korrekt leveransadress. Skruvat.se ansvarar ej för utebliven eller sen leverans på grund av ofullständigt eller oriktigt angiven leveransadress.

Efter utfärdad Orderbekräftelse har Skruvat.se ingen skyldighet att rätta, komplettera eller ändra leveransadressen. Skruvat.se har valt att betala en del av fraktkostnaden och alltid erbjuda fasta priser för att göra det enkelt för Kund. Information om leveranssätt finns på Webbsidan www.skruvat.se/Shipping I vissa fall skickas Varorna direkt från Skruvat.se:s leverantörer varpå Skruvat.se använder deras logistikpartners. Efter mottagen Orderbekräftelse kan Kunden, på egen risk, begära ändrad leveransadress från transportbolaget. I detta fall svarar Skruvat.se inte för eventuell fel leverans eller förlust av Varan.

Vid outlöst paket debiteras kund en avgift på 250kr (däckordrar debiteras 500kr för outlöst paket).

5.4 Priser

Skruvat.se strävar efter att alltid tillhandahålla varor med hög kvalitet till låga priser. Alla priser som anges på Webbsidan anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms så länge du inte är Företagskund. Om momsen ändras förbehåller Skruvat.se sig rätten att ändra priserna på motsvarande sätt. Skruvat.se:s priser kan vidare ändras av andra omständigheter som Skruvat.se inte råder över, till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Som Kund har du alltid rätt att bli informerad om totalpris med en specifikation av fraktpriset samt eventuella andra avgifter. Returkostnad, för det fall du som Kund skulle ångra köpet, anges också.

5.5 Garantier

Skruvat.se lämnar 2 års fabriksgaranti på alla varor om inget annat anges. Garantin innebär att Skruvat.se byter ut eller reparerar trasig produkt inom 2 år om produkten inte skadats av handhavandefel. Garantin gäller för fabrikationsfel som är resultatet av en felaktig tillverkningsprocess, materialfel eller konstruktionsfel. Garantin omfattar inte slitage, yttre påverkan, felmontering eller brukande av varan som den inte är avsedd för. Skruvat.se tillämpar alltid konsumentköplagen och vid en eventuell tvist har Skruvat.se som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och referat (se www.arn.se avseende förfarandet vid klagomål). Kunden skall reklamera en felaktig vara inom skälig tid från denne märkt eller borde märkt felet och senast inom 3 år från det att Kunden mottog Varan. Vid köp av kamrem eller kamremskit lämnar vi 3 år / max 10 000 mil (det som inneträffar först).


5.6 Returer och reklamationer

5.6.1 Lagstadgad reklamationsrätt

För Varor har Privatkunder lagstadgad reklamationsrätt enligt konsumentköplagen om tre år. Tiden för detta räknas från tidpunkt för Varans leverans och fel ska reklameras inom rimlig tid efter upptäckt.

Privatkund har 14 dagars ångerrätt från det att Kund har tagit emot en Vara från Skruvat.se. Detta gäller exempelvis om fel Vara har beställts. Ångerrätten gäller enbart om Varan är i väsentligen oförändrat skick.

5.6.2 Återbetalningar

Vid fel har Skruvat.se rätt att korrigera felet eller skicka ny Vara. Eventuella fraktkostnader i samband med reklamation återbetalas till Kunden inom 14 dagar från den dag, då Skruvat.se mottog den reklamerade varan. Kunden kan häva köpet vid väsentligt fel och detta inte beror på förhållanden som kan tillskrivas Skruvat.se. Kunden kan i dessa fall få hela köpbeloppet återbetalat inklusive frakt inom 14 dagar från den tidpunkt då Skruvat.se mottog hävningen.

Vid eventuell försening av produkter har Kund rätt att häva köpet om den nya föreslagna leveranstiden inte godtas. Har förskottsinbetalning gjorts för en produkt som får försenad leverans har Kund möjlighet att häva köpet och pengarna kommer att återbetalas inom senast 20 dagar. Kund har alltid rätt att häva beställning om Varan är slutsåld. Vid returer och reklamationer registreras ett ärende via Skruvat.se:s Returwebb www.skruvat.se/Returns

5.6.3 Returnera

Erhållande av returnummer går inte är att likställa med godkänd retur eller reklamation. Saknas någon handling förbehåller sig Skruvat.se att återsända varan till Kunden då returen inte kan anses komplett. Skruvat.se förbehåller sig vidare rätten att debitera självkostnadspris för saknade delar i de fall returen inte är komplett. Skruvat.se löser inte ut hämtpaket eller paket skickade mot postförskott och eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras Kund.

För att Kunden ska kunna utnyttja sin ångerrätt måste försändelse alltid hämtas ut och ett ärende registreras via Skruvat.se:s Returwebb. En inte uthämtad försändelse betraktas därmed inte som utnyttjande av ångerrätten.

Vid retur av Varor enligt ovan ska adressen enligt punkt 15 användas. I de fall Varan är för stor för att sändas i retur med vanlig paketpost, ska upplysas om returfrakt vid utnyttjande av ångerrätt.

Vid retur där kund använder Skruvats returfraktsedel debiteras kunden en avgift på 70 kr (396 kr för däckorder).

Vid returer av däck, hanteras detta av vår däckpartner Bythjul, som hjälper Skruvat med retur och reklamationshanteringen av däck och fälg. Vid retur av däck och fälg är det därför viktigt att du registrerar den via vår returweb som du kommer åt som inloggad under Min sida för att få rätt instruktioner och returadress. Logga in på Mina Sidor här.

5.6.4 Transportskada/ Felleverans

Om produkten returneras i förändrat skick har Skruvat rätt att göra prisavdrag motsvarande värdeminskningen på produkten.


6. SKRUVAT & KLART

6.1 Om Skruvat & Klart

Skruvat & Klart är en webbaserad tjänst tillhandahållen av Skruvat.se som riktar sig till fordonsägare (nedan Kund) och till Verkstäder (nedan Verkstad) där Kunder direkt kan köpa konkreta specificerade verkstadsuppgifter (nedan Bilservice).

Skruvat & Klart hjälper bilverkstäder att nå fler konsumenter och Skruvat.se:s ambition är att Kunder med denna tjänst enkelt ska hitta och boka tid hos professionella bilverkstäder. Kunder som önskar utnyttja Skruvat & Klart kan genom Min sida och/eller direkt på Skruvat.se med bakgrundsinformation om sitt fordon erhålla ett fast pris på Bilservice från verkstäder inom olika postnummerområden. Med hjälp av de timpriser som Verkstäder som är anslutna till Skruvat & Klart lämnat, räknar Skruvat & Klart i realtid ut det exakta priset för en konkret Bilservice baserat på av branschen uppskattad tidsåtgång för denna Bilservice.

Verkstäder anslutna till Skruvat & Klart har genom sin anslutning åtagit sig att fullgöra det arbete som beställs genom Skruvat & Klart enligt det pris och den tidsuppskattning som räknas ut av Skruvat.se. Kunder beställer och betalar för Bilservicen direkt på Webbsidan. För undanröjande av tvivel avseende betalning av Bilservice under Skruvat & Klart, täcker den betalning som fullgörs via Webbsidan till Skruvat.se inte följd- och/eller extraarbeten som Verkstaden upptäcker på plats i verkstaden. Kund ska få besked om följd- och/eller extraarbete innan sådant inleds och avgör om det extra arbete som ska utföras. Efter köpet och verkstadsbesöket kan Kund betygsätta Verkstaden.

För att kunna nyttja Skruvat & Klart krävs att Kunden, direkt eller med hjälp av Skruvat.se, har registrerat Min sida. Genom att registrera Min sida bekräftar Kund att denne har läst dessa villkor, samt accepterat de villkor som gäller för nyttjande av Skruvat & Klart.

Beställning görs enbart via Webbsidan. Kundens beställning utgör ett anbud till Skruvat.se att beställa en Bilservice. Alla beställningar bekräftas genom en Orderbekräftelsen att Skruvat.se accepterar Kundens anbud. Avtalet mellan Skruvat.se och Kunden sluts först när Skruvat.se skickar Orderbekräftelsen till Kunden. Skruvat.se är inte skyldigt att leverera Bilservice som inte har bekräftats i en Orderbekräftelse. I Orderbekräftelsen framgår vad Kund har beställt och detaljer rörande beställd Bilservice. Vid beställning av Varor som säljs tillsammans med Bilservice skall Kund ange adress till Verkstaden dit Varorna skall skickas i samband med beställning. De uppgifter som Kund angett i beställningen kommer även att framgå av Orderbekräftelsen och Kund ombeds kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt skall Kund omedelbart kontakta Skruvat.se och meddela detta.

Skruvat.se förbehåller sig rätten att vägra att fullfölja en beställning om uppgifterna som Kunden har angett om sig själv eller leveransadressen är felaktiga eller ofullständiga, inte har fullgjort betalning för Bilservice inom utsatt tid eller om Kunden på annat sätt har brustit i sina åtaganden under ”Användarvillkor Kunder”, enligt punkt 11 i dessa villkor.

6.2 Uppladdning av eget material i verkstadsprofilen och ansvar för innehåll

Verkstäder anslutna till Skruvat & Klart ansvarar för att deras användning av material på Skruvat & Klart inte gör intrång i annans verk, varukännetecken eller annan immaterialrätt eller rättighet eller på annat sätt strider mot lag och är ensamt ansvariga för det material som Verkstäder laddar upp och således delar med Kund på Skruvat & Klart.

6.3 Regler för användande av Skruvat & Klart

Skruvat.se strävar efter att ansluta de bästa Verkstäderna till tjänsten Skruvat & Klart och anslutna Verkstäder åtar sig att utföra den Bilservice som Kund beställt fackmässigt och enligt det fasta pris som Skruvat.se räknat ut.

På Skruvat & Klart erbjuds Kund att efter utförd Bilservice göra inlägg på Webbsidan för att utvärdera, recensera, kommentera samt betygssätta den av Verkstaden utförda Bilservicen. För att detta skall fungera på ett bra sätt skall alla inlägg vara sakliga och präglas av respekt både för andra användare av Skruvat & Klart och för de personer som eventuellt nämns i kommentarerna. Inga kränkande omdömen om enskilda får förekomma. Skruvat.se är inte, och kan inte vara, ansvarigt för hur användare uppför sig på Webbsidan. Skruvat.se kan komma att utföra stickprovskontroller för att kontrollera att reglerna för användning av Skruvat & Klart efterlevs.

Sådana kommenterarfunktioner som finns på Webbsidan och andra funktioner som möjliggör inlägg av användare av tjänsten Skruvat & Klart tillhandahålls och övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112). Detta innebär att Skruvat.se regelbundet läser alla inlägg och vid behov tar bort de kommentarer eller annat material som Skruvat.se anser bryter mot lag eller mot Skruvat.se regler. Om inläggen avviker från Skruvat.se:s regler kan Skruvat.se radera dem eller helt stänga av möjligheten att göra inlägg. Skruvat.se har också rätten att stänga av enskilda användare från Skruvat & Klart på denna grund. Skruvat.se rekommenderar Kund att tänka på att den som gör ett inlägg som strider mot lag kan bli personligen ansvarig.

6.4 Reklamationer

All information om Bilservicen på Skruvat & Klart härstammar direkt från anslutna Verkstäder. Dessa Verkstäder är själva ansvariga för att den egna informationen är korrekt. Verkstäderna har vidare ansvar för utförd Bilservice samt eventuella fel och brister som uppstår till följd av detta. Kund som vill åberopa att Verkstaden har utfört beställd Bilservice felaktigt ska så snart som möjligt ska reklamera felet till Verkstaden eller Skruvat.se direkt. Verkstäder anslutna till Skruvat & Klart har genom sin anslutning åtagit sig att så snart som möjligt behandla en inkommen reklamation.


7. BETALNING

Skruvat.se samarbetar med de största aktörerna på marknaden för att erbjuda trygga och säkra betalningslösningar för beställning av Varor och Bilservice via Webbsidan. Skruvat.se:s samarbetspartners är de största svenska bankerna samt Payex, Rendr, Klarna och PayPal. I samarbete med dessa erbjuds såväl Privatkund som Företagskund säker och trygg direktbetalning och kortbetalning samt faktura med 14 dagars kredit.
I samarbete med Rendr erbjuder vi fakturabetalning och delbetalning. Våra fakturor skickas ut via epost i samband med att ordern skickas från oss. Fakturan har en förfallotid på 14 dagar.
Mer information kring de olika betalningsvillkoren finner du under våra betalningsvillkor.


8. SKRUVAT.SE:S RÄTTIGHETER OCH INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN

Skruvat.se äger samtliga immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, till Webbsidan och dess funktioner såsom Webbshopen och Skruvat & Klart. All information (inklusive t.ex. data, kodlistor och bilder) på Webbsidan är upphovsrättsskyddad. Det betyder att informationen inte får användas utan Skruvat.se:s skriftliga medgivande.


9. SUPPORT OCH TILLGÄNGLIGHET

Skruvat.se besvarar förfrågningar via e-post inom 48 timmar från det att Skruvat.se mottagit Kunds förfrågan. Tidsgarantin gäller dock endast faktiska köp och beställningar, samt under vardagar.


10. ANSVARSBEGRÄNSNING

Webbshopen är öppen dygnet runt för Kunds beställning av Varor. Kund ska närsomhelst under dygnet även kunna beställa Bilservice via Skruvat & Klart. Trots en mycket hög tillgänglighet kan Webbsidan med dess funktioner vid ett fåtal tillfällen vara otillgänglig på grund av exempelvis underhåll, säkerhetsuppdateringar, nätverks- och eller hårdvaruproblem. Skruvat.se kan således inte garantera att webbshopen och Skruvat & Klart alltid är tillgängliga för Kund.

Du som är Privatkund har bland annat rättigheter i enlighet med Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) och E-handelslagen (2002:562) när du köper varor och tjänster på internet. Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och vill du läsa närmare om Kundens rättigheter kan du gå in på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.

Du som är Företagskund har de rättigheter som omnämns i Köplagen (1990:931) för det fall annat inte framgår av dessa ”Användarvillkor Kunder”.

Utöver fabriksgaranti enligt punkt 1.5 i dessa ”Användarvillkor Kunder” lämnar Skruvat.se ingen garanti rörande en viss Varas kapacitet eller lämplighet för användning i ett visst fordon och det åligger Kund att försäkra sig om att beställd Vara kan monteras i eller användas med dennes fordon. Skruvat.se frånskriver sig ansvar för alla indirekta förluster som Företagskund kan vållas vid användandet av Varor eller av Skruvat & Klart samt vid fel och brister i tjänsten eller vid tjänstens upphörande. Gentemot Företagskund är Skruvat.se inte heller ansvarig för dröjsmål eller förlust som har sin grund i händelser utanför Skruvat.se:s kontroll och som Skruvat.se inte borde ha räknat med vid avtalets träffande. Skruvat.se:s skadeståndsansvar för varje kalenderår skall i förhållande till Företagskund vara begränsat till det belopp som Skruvat.se har fakturerat Företagskunden under det föregående kalenderåret.

Skruvat.se:s ansvar gentemot Privatperson regleras av lag och dessa ”Användarvillkor Kunder” begränsar inte Skruvat.se:s ansvar under tvingande lag. Kund som upplever störningar i Webbshopen eller Skruvat & Klart skall ta kontakt med Skruvat.se:s kundtjänst via telefon, chatt, e-postformulär på Webbsidan eller ordinarie e-postmeddelande till Skruvat.se:s e-postadress. Skruvat.se informerar Kunder om större underhåll via e-post eller information på Webbsidan. Vid störningar i webbshopen är det möjligt för Kund att beställa Varor via kundtjänst.


11. ÄNDRING AV VILLKOR

Skruvat.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren i ”Användarvillkor Kunder”. Vid väsentliga ändringar aviserar Skruvat.se ikraftträdandet av de nya ändrade villkoren minst trettio (30) dagar i förväg. Ändringar tillkännages på Webbsidan och skickas som meddelande direkt till Kund via e-post. De aktuella avtalsvillkoren finns alltid tillgängliga på Webbsidan och via Min sida.


12. FORCE MAJEURE

Skruvat.se är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I detta ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och proKundenkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.


13. ÖVERLÅTELSE

Min sida är Profil är personlig och kan inte överlåtas till andra utan skriftligt samtycke från Skruvat.se.

Skruvat.se förbehåller sig rätten att helt eller delvis överlåta Webbsida inklusive försäljning av Bildelar sam Skruvat & Klart med allt innehåll, användare och rättigheter till tredje man.


14. KONTAKTUPPGIFTER

Om Kunden har frågor kring beställning eller ett köp, eller frågor knutna till vår behandling av personuppgifter är Kunden välkommen att kontakta oss. Tips på objekt som har fel information mottages även tacksamt.
• Skruvat.se
• Org.nr. 556605-7336
• Adress: Gustavslundsvägen 151F, 167 51 Bromma.
• Öppettider och kontaktinforamtion på www.skruvat.se/kundservice


15. TVIST

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras i första instans av tingsrätten i Stockholm.