Vad händer om du förlorar körkortet

Var går gränsen för att få körkortet beslagtaget och vad händer om man förlorar körkortet? Här är en sammanfattning över det du behöver veta.

Vi kan väl börja med att säga: bryt inte mot trafikreglerna!
Dessa regler finns där av en anledning och är till för att skydda oss alla i trafiken. Tänk på att om du bryter mot trafikregler är det kanske inte bara dig själv du skadar utan även riskerar att skada andra.

Om man kör för fort kan straffet bli vårdslöshet i trafik eller grov vårdslöshet i trafik. Samt att polisen kan besluta om att dra in körkortet under en tid, så kallad spärrtid. Om polisen beslutar om att omhänderta ditt körkort, så kommer de att skicka ditt körkort till transportstyrelsen inom 48 timmar. Transportstyrelsen ska då utreda om ditt körkort ska återkallas. Du kommer att bli kontaktad av transportstyrelsen för att ge ditt yttrande/syn på saken. Om ditt körkort återkallas bestämmer transportstyrelsen en spärrtid som börjar gälla från dagen polisen tog ditt körkort.

Hastighet

Håll dig till hastighetsanvisningarna så behöver du inte oroa dig!
På en 30-väg är det extra noga att du håller hastigheten, eftersom vägen fått denna låga hastighet på grund av t.ex. närliggande skolor, tät bebyggelse och nedsatt sikt. Om du kör mer än 21 km/h för fort på en 30-väg riskerar du att indraget körkort i minst 2 månader som påföljd. Kör du mellan 10-20 km/h för fort får du normalt sätt bara en varning och möjligtvis mindre böter.

På vägar med hastigheter över 40 km/h får du normalt sett varning vid hastigheter 20-30 km/h för fort. Kör du mer än 31km/h för fort kan du få körkortet indraget i minst 2 månader och böter.

Det är också olika bötesbelopp beroende på vad vägen har för hastighetsbegränsning. På vägar med 50 km/h eller lägre kan du få mellan 2000-4000 kr i böter från 1 – 31 km/h för fort.
På vägar med hastighetsbegränsning över 50 km/h ligger bötesbeloppet på 1500 – 4000 kr från 1-36 km/h för fort. Vid böter kommer du få ett inbetalningskort från polisen som du ska betala inom 30 dagar.

Med andra ord, håll dig inom hastighetsgränserna. För både din egen och dina medtrafikanters skull!

Behöver du byta hastighetsmätare, så hittar du dom här.